(Du er ikke pålogget) 
 

Aust-Agder, Regionalt Næringsfond Arendal, Froland, Grimstad

Regionalt næringsfond for Arendal, Grimstad og Froland ble opprettet i 2007, og behandler søknader fra virksomheter og enkeltpersoner i de 3 kommunene. Vedtak fattes ved flertall i styremøter. 

I styret deltar representanter fra 3 kommunene. I 2024 er dette:

Arendal: Næringsrådgiver Ole Andreas Liljedahl Sandberg, tlf. 95 75 61 99

Grimstad: Konst. Næringssjef Matthieu Aemisegger, tlf. 95 29 60 30

Froland: Næringssjef Ole Tom Tjuslia, tlf. 92 82 48 82

De 3 kommunene har engasjert felles saksbehandler til sakene.

I styremøtene møter i tillegg representanter fra fylkeskommunens næringsavdeling, Innovasjon Norge, representanter fra DRIV Agder, Innoventus Sør og NAV som observatører.

Ordførerne i de 3 kommunene er klageutvalg.

Det gis vanligvis støtte som kan dekke inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag. De resterende kan dekkes av egenkapital, lån og/eller egeninnsats.

Søkere må ta kontakt med det kommunale styremedlemmet i søkerkommunen før søknad sendes inn for overordnet avklaring av retningslinjer og vedtekter. Ellers tas ikke søknaden opp til behandling.

Søknadsfrist våren 2024:

Søknadsfrist 1. september 2024, med søknadsbehandling i styret 20. september 2024.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen