(Du er ikke pålogget) 
 

Aust-Agder, Regionalt Næringsfond Arendal, Froland, Grimstad

Regionalt næringsfond for Arendal, Grimstad og Froland ble opprettet i 2007, og behandler søknader fra virksomheter og enkeltpersoner i de 3 kommunene. Vedtak fattes ved flertall i styremøter. 

I styret deltar representanter fra 3 kommunene. I 2022 er dette:

Arendal: Næringsrådgiver Ole Andreas Sandberg, tlf. 957 56 199

Grimstad: Næringssjef Bodil Slettebø, tlf. 997 96360

Froland: Næringssjef Ole Tom Tjuslia, tlf. 928 24882

De 3 kommunene har engasjert felles saksbehandler til sakene.

I styremøtene møter i tillegg representanter fra fylkeskommunens næringsavdeling, Innovasjon Norge, representanter fra kommunenes etablererveiledning og NAV som observatører.

Ordførerne i de 3 kommunene er klageutvalg.

Det gis vanligvis støtte som kan dekke inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag. De resterende kan dekkes av egenkapital, lån og/eller egeninnsats.

 

Søknadsfrister våren 2023:
Søknadsfrist 20. januar 2023, med søknadsbehandling i styret 31. januar 2023.
Søknadsfrist 15. mars 2023, med søknadsbehandling i styret 28. mars 2023.
Søknadsfrist 5. juni 2023, med søknadsbehandling i styret 20. juni 2023.

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen