(Du er ikke pålogget) 
 

Aust-Agder, Regionalt Næringsfond Arendal, Froland, Grimstad

Regionalt næringsfond for Arendal, Grimstad og Froland ble opprettet i 2007, og behandler søknader fra virksomheter og enkeltpersoner i de 3 kommunene. Vedtak fattes ved flertall i styremøter. I styret sitter næringssjefene i de 3 kommunene. I 2020 og 2021 er dette:

Arendal: Kåre Andersen, tlf. 902 38777

Grimstad: Bodil Slettebø, tlf. 997 96360

Froland: Ole Tom Tjuslia, tlf. 928 24882

De 3 kommunene har engasjert felles saksbehandler til sakene.

I styremøtene møter i tillegg representanter fra fylkeskommunens næringsavdeling, Innovasjon Norge, Etablerersenteret IKS og NAV som observatører.

Ordførerne i de 3 kommunene er klageutvalg.

Det gis vanligvis støtte som kan dekke inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag. De resterende kan dekkes av egenkapital, lån og/eller egeninnsats.

Møter og søknadsfrister 2021:

Pga den pågående koronakrisen har styret besluttet å innføre løpende mottak og behandling av søknader. Så fort en søknad er mottatt vil den bli oversendt saksbehandler. Styret vil ha beslutningsmøter hver 14. dag.  

Første styremøte i 2021 er fastsatt til 29.1.2021, med søknadsfrist 18.1.2021 kl. 12.00.  

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen