(Du er ikke pålogget) 
 

GassROR IKS - regionale støttemidler

Opprett ny søknad på støtteordning

GassROR IKS er et interkommunalt selskap som forvalter utviklingsmidler. Her finner du informasjon om midlene, og hvordan du kan søke støtte.  

Fra selskapets formålsparagraf:

Selskapet sitt verkeområde er avgrensa til prosjekt/tiltak som eigarkommunane har nytte av. Selskapet har som formål å medverke til utvikling av Molderegionen, slik at det blir en attraktiv region som tiltrekker seg kompetent arbeidskraft gjennom satsing på:

  • Fysisk infrastruktur (t.d. veg, flyplass, sjøverts trafikk, breiband, vass- og gassforsyning).
  • Forsking og utvikling
  • Tilrettelegging for næringsutvikling/samfunnsutvikling (t.d. generelle utviklingstiltak, utgreiingar, industriområde, kunnskapsinfrastruktur).
  • Vidareutvikle Nyhamna i Aukra som nasjonalt gassknutepunkt.

Støtte fra selskapet kan gjevast i form av tilskot, ansvarleg lån eller aksjekapital ved bruk av grunnkapitalen og tilskotet fra eigarkommunane.

Bedriftsretta tiltak kan ikkje støttast.

GassROR IKS skal bidra til ei effektiv og samordna leiing av interkommunale/regionale tiltak innafor selskapets sitt verkeområde.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen