(Du er ikke pålogget) 
 

Nesseby kommunes Samfunns- og næringsutviklingsfond

Du er nå i ferd med å søke om tilskudd fra Samfunns- og næringsutviklingsfondet for Nesseby kommune 2014.
Hvis du ikke driver innenfor primærnæringen og skal søke om tilskudd, må du søke fra Ordinært næringsfond. Ta kontakt med Nesseby kommune v/Plan- og utvikling hvis du er i tvil om hvilket fond du skal søke om tilskudd fra.

Nesseby har en sentral beliggenhet i Finnmark med gode kommunikasjoner og kort veg til flyplasser.
Kommunesenteret Varangerbotn er et knutepunkt i Øst-Finnmark.
Bosettingen i kommunen baserer seg i utgangpunktet på reindrift, fiske og jordbruk. Næringslivet består for det meste av mindre produksjons og servicebedrifter. Med fiskerike Varangerfjorden i sitt midte, har fisket alltid hatt stor betydning for kommunen. Ikke minst har innsiget av kongekrabben ført til stor interesse for å etablere seg i vår kommune.

For nærmere informasjon trykk her.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen