(Du er ikke pålogget) 
 

Utviklingstilskudd til idrett- og friluftslivsprosjekter av regional betydning

Utviklingstilskuddet skal stimulere til nytenking, samarbeid og gi "starthjelp" til regionalt viktige og innovative prosjekter. 

Retningslinjer for prosjektstøtte finnes på våre hjemmesider.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen