(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til energitiltak for frivilligheten

Opprett ny søknad på støtteordning

Er du med i en frivillig organisasjon, lag eller forening som er registrert i Frivillighetsregisteret? Eier din organisasjon et bygg eller anlegg som har behov for energibesparende tiltak, eller ønsker dere å produsere egen energi?

Gjennom tilskuddsordningen energitiltak for frivilligheten, kan du søke om støtte til energibesparende og energiproduserende tiltak i bygg og anlegg som eies og drives av din frivillige organisasjon eller lag.  

Kontaktperson:

Elizabeth Austdal Paulen; elizabeth.austdal.paulen@rogfk.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen