(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til energitiltak for frivilligheten

Eier din frivillige organisasjon, lag eller forening et bygg som har behov for energibesparende tiltak, eller ønsker dere å produsere egen energi?

Gjennom tilskuddsordningen energitiltak for frivilligheten, kan du søke om støtte til energibesparende og energiproduserende tiltak i bygg som eies og drives av din frivillige organisasjon eller lag. Det er satt av syv millioner kroner til ordningen som en engangsbevilgning i 2023. 

Sjekk retningslinjene under og finn ut om din organisasjon kan søke om tilskudd til energitiltak.

Kontaktperson:

Elizabeth Austdal Paulen; elizabeth.austdal.paulen@rogfk.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen