(Du er ikke pålogget) 
 

FORREGION Rogaland 2024

Opprett ny søknad på støtteordning

FORREGION er Kommunal- og distriktsdepartementets tilskudd til Forskningsbasert innovasjon i regionene. FORREGION er forvaltet av fylkeskommunene, og skal bidra til at bedrifter tar i bruk forskning i sitt innovasjonsarbeid. Økt forskningsbasert innovasjon skal bidra til mer bærekraftig verdiskapning hos næringslivet i Rogaland.

Søknadsfrist

Løpende frist i tidsperioden 1. mai 2024 - 1. desember 2024, så lenge det er midler igjen.

Formål

 • Få flere bedrifter til å bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid
 • Mobilisere næringslivet til å benytte virkemidler for forskning, både regionale, nasjonale og internasjonale ordninger

Kriterier for å søke

 • Bedriften må ha registrert forretningsadresse og ansatte i Rogaland
 • Bedriften må samarbeide med en kompetansemegler
 • Prosjektet det søkes støtte til må være forankret i minst ett av de tre satsingsområdene i Rogaland fylkeskommune sin nærings- og innovasjonsstrategi:
  • Ren energi og maritim framtid
  • Mat
  • Reiseliv og opplevelse

  Tilleggskriterier forprosjekt

 • Bedriften kan ikke ha vært prosjektansvarlig i hovedprosjekt finansiert av

  forskningsrådet og/eller EUs forskningsprogram de siste fem årene.

 • Bedriften må samarbeide med en godkjent forskningsinstitusjon

Virkemidler FORREGION Rogaland 2024

?  Kompetansemegling

?  Forprosjekt

?  Student til låns

Profilering

I all presentasjon og orientering om prosjekter som har fått støtte, plikter støttemottaker å informere om at prosjektet er delfinansiert av FORREGION Rogaland. Last ned FORREGION sin logo i vår bildebank. 

?  Kompetansemegling

Kompetansemegling er en gratis rådgivningstjeneste for bedrifter i Rogaland som ønsker å ta i bruk forskning i sine innovasjonsprosjekt.

FORREGION Rogaland har åtte kompetansemeglere som kan bistå bedrifter med å:

 • diskutere bedriftens prosjektideer knyttet til forskning
 • identifisere bedriftens behov for forskning i innovasjonsprosjekter
 • finne rett virkemiddel for forskning til bedriftens prosjekt
 • koble bedrifter med forskningsmiljø
 • bistå og få bedrifter til å søke på FORREGION Rogaland sine virkemidler
 • mobilisere bedrifter til å benytte andre både regionale, nasjonale og internasjonale virkemidler for forskning

Ønsker din bedrift å komme i gang med forskning, og/eller har bedriften problemstillinger der dere tror at forskning kan bidra til innovasjon og økt verdiskapning? Ta kontakt med en av våre kompetansemeglere. Ved behov for hjelp til å finne riktig kompetansemegler for din bedrift, ta kontakt med prosjektleder i FORREGION Rogaland, Kristin Talgø Lund.

Kontaktinformasjon kompetansemeglere FORREGION Rogaland

Navn

Bedrift

Telefon

E-post

Andrea Viga Søndenå

Blue Planet

413 58 700

andrea.viga@blueplanet.no

Bente Baugstø

Rogaland Ressurssenter

917 05 373

bente.baugsto@rrs.no

Eirik Njærheim

Vekstpartner

906 63 282

eirik@vekstpartner.no

Helga Hellesø

Rogaland Lanbrukspark

932 67 203

helga.helleso@roglp.no

Hilde Uppstad

Uppstad og de

958 77 914

hilde@uppstadogde.no

Kari Birgitte Melvær Wiig

Validè

474 08 958

kari.birgitte@valide.no

Olav Mellemstrand

Vekstpartner

906 32 906

olav@vekstpartner.no

Åse Tveit Samdal

Validè Haugesundsregionen

932 45 566

aase@validehaugesund.no

Kontaktinformasjon prosjektleder FORREGION Rogaland

Kristin Talgø Lund

456 611 21

kristin.talgo.lund@rogfk.no

 

 ?  Forprosjekt

Forprosjekter i FORREGION er forskningsprosjekter for bedrifter med liten eller ingen forskningserfaring. Forprosjektene skal i tillegg til resultatene fra forskningen i prosjektet gjøre bedriften fortrolig med forskningsbasert innovasjon, som forhåpentligvis resulterer i videre forskning

Forprosjekt utlysning med søknadsinfo finner du her https://www.regionaleforskningsfond.no/rogaland/

 

 ?  Student til låns

Hvem kan søke?

Bedrifter i Rogaland

Hva det kan søkes om støtte til

Tilskudd for at bachelor- og masterstudenter får skrive sin oppgave som del av et innovasjonsprosjekt i bedriften. Studentene skal arbeide med problemstillinger som er relevante for næringslivet.

Støttebeløp

Maksimum kr 40 000

Egenandel

Minimum 50%

Kostnader det kan søkes om støtte til

Tilskuddet skal kun dekke kostnader som er nødvendige for å realisere prosjektet og formålet med ordningen

 • Bedriftens timer til veiledning av student
 • Eventuelle reiseutgifter for studenten
 • Andre driftsutgifter i prosjektet

Kostnader det ikke kan søkes støtte til

 • Utgifter til utstyr, kun materiell som blir brukt i prosjektperioden
 • Markedsundersøkelser og markedsføring
 • Skriving av søknad

Krav

 • Studenten skal veiledes av både bedriften og utdanningsinstitusjonene
 • Bedriften kan ikke søke støtte til egne ansatte som skriver bachelor- eller masteroppgave
 • Søknaden må inneholde begrunnelse for hvordan prosjektet er forankret i minst ett av satsingsområdene i nærings- og innovasjonsstrategien
 • Det kan ikke søkes om tilskudd til oppgaver som er kommet godt i gang eller er ferdigstilt

Slik søker du

 Svar på søknad

Svar på søknad sendes ut til bedriftens digitale postkasse. Vi etterstreber å gi svar i løpet av tre uker etter innsendt søknad. Ferie og uforutsette hendelser kan føre til at det tar lengre tid å få svar.

Utbetaling av støtte

Tilskudd utbetales når sluttrapport med regnskap er innsendt og godkjent av FORREGION Rogaland.

Sluttrapport

 • Ta kontakt med kompetansemegleren som veiledet søknaden
 • Last ned sluttregnskap med regnskap student til låns
 • Sluttregnskap med regnskap skal skje i samarbeid med kompetansemegler, og godkjennes av FORREGION Rogaland før innsending i regionalforvaltning
 • Send søknad inn i regionalforvaltning. Sluttregnskap med regnskapsskjema legges ved som vedlegg

Statsstøtte

Student til låns-prosjekter regnes normalt ikke som statsstøtte


 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen