(Du er ikke pålogget) 
 

Arnøyfondet

Skjervøy kommune har opprettet et fond kalt "Arnøyfondet". Styret for fondet utgjøres av formannskapet i Skjervøy kommune.

Fondet skal brukes til tilrettelegging, styrking og utvikling av næringsliv på Arnøya. Tildelte midler fra fondet skal brukes til prosjekt/investeringer på Arnøya. Prioriterte satsingsområder er reiselivsnæringen og fiskeindustrien.

Det er et mål at midler tildelt gjennom fondet direkte eller indirekte skal bidra til å gi økt næringsaktivitet på Arnøya og at dette skal bidra til at Arnøya blir mer attraktiv som boplass. Før beslutning om tildeling av midler skal det være gjort en vurdering av dette. I tillegg skal det også være vurdert om det aktuelle prosjektet er økonomisk lønnsomt for mottaker og vil bidra til å sikre eller utvikle bedriften fremover.

Fortrinnsvis tildeles midler fra fondet som tilskudd. Midlene kan også tildeles som lån i særskilte tilfeller.

Privatpersoner, selskap og virksomheter kan søke midler fra fondet. Søknader fra virksomheter med forretningsadresse utenfor Skjervøy kommune, og som ikke har næringsmessig relevans for Arnøya, forelegges ikke fondets behandlingsorgan, men saksbehandles og avvises administrativt av rådmannen.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen