(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Averøy

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunale næringsfond skal brukes til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i Averøy. Støtte fra næringsfondet skal gå til bedrifter og nyetablererer som bidrar til vekst ved å skape nye arbeidsplasser, som bygger opp om FNs bærekraftsmål.

Grunnvilkår
Det kan gis støtte til bedrifter, nyetablererer eller samarbeid mellom bedrifter. Søker må være registrert med organisasjonsnummer i Enhetsregisteret. Etableringen må være lokalisert i Averøy.

Tiltak som får støtte fra næringsfondet bør bidra til å skape nye, eller sikre eksisterende, arbeidsplasser.

Tiltak kan være investering i produksjonsanlegg og utstyr, profilering og merkevarebygging, produktutvikling, kompetansehevingstiltak, markedsundersøking, bedriftsutvikling, rådgiving, bedriftsnettverk e.l.

Det skal fremkomme av søknaden hvordan bærekraft er vurdert og hvilke bærekraftsmål tiltaket støtter opp om.

Det skal fremkomme av søknaden hvordan tiltaket bygger opp under trygge og miljøvennlige arbeidsplasser.

Tiltak kan støttes med inntil 50 % av totale kostnader.

Et prosjekt skal ikke gis støtte over lengre tid enn tre (3) år.

Støtte fra kommunalt næringsfond skal ha en utløsende effekt.

Kommunalt næringsfond skal supplere, ikke erstatte, andre offentlige støtteordninger for bedrifter.

Støtte fra næringsfondet er å anse som bagatellmessig støtte.

Støtte til næringsutvikling i Averøy 
 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen