(Du er ikke pålogget) 
 

Harstad Næringsfond 2024

Opprett ny søknad på støtteordning

Søknad til næringsfondet 2024

Harstad kommune har fått tildelt midler til næringsfondet for 2024. Formålet med midlene er å bidra til kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping i kommunen. Tiltak som videreutvikler næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet, og som bidrar til økt bolyst og attraktivitet, oppfordres til å søke.

Type prosjekter som prioriteres:

 • Samarbeidsprosjekter
 • Tiltak der målgruppen er kvinner og ungdom
 • Utviklingsprosjekter

Sentrale prioriteringer:

 • Aktiv næringsutvikling, kompetanseutvikling og rekruttering
 • Natur, kultur, reiseliv og opplevelser
 • Arena-skapning

Alle søknader registreres av søkeren på www.regionalforvaltning.no, «Harstad kommunes næringsfond», og også sluttrapporteres her. Tilskuddordningen det kan søkes på er «Kommunalt næringsfond 2024». Søknadsmalen i regionalforvaltning må fylles ut fullstendig. Ved spørsmål, ta kontakt med næringsavdelingen ved Per-Åge Nygård.

 

Søknadsfrist er løpende. Behandling av søknader vil pågå fram til vedtak i Formannskapet i mars/april, før ferien og i september.

Aktører som søker, anbefales å kontakte kommunens næringsavdeling i forbindelse med søknadsprosessen. Vi hjelper til med å strukturere søknaden, og gir veiledning i prosessen.

Næringsavdelingen gir veiledning til gründere, nyopprettede bedrifter og eksisterende næringsliv om finansiering, relevante samarbeidspartnere og fremdriftsplaner.

Fondet kan støtte inntil 50% av prosjektet. Søker må bidra selv med enten egne midler, egeninnsats, eller en kombinasjon av disse to. Fremdrift og budsjett må følges for å tilfredsstille krav til utbetaling. Det er kun mulig å søke støtte for 2024.

Kontaktpersoner:

 

Næringsrådgiver Per-Åge Nygård, per-age.nygard@harstad.kommune.no

(907 67 533/77 02 60 00)

Følgende kan ikke støttes:

 • Investeringer i og ordinær drift av fylkeskommunal eller kommunal tjenesteproduksjon og bedrifter.
 • Investering i offentlig infrastruktur.
 • Virksomhet som mottar løpende støtte over offentlige budsjett.
 • Generell energiutbygging
 • Generell driftsstøtte (unntatt til utkantbutikker etter spesielle regler).
 • Gjeldssanering.
 • Prosjekter som er avsluttet eller tilnærmet avsluttet på søknadstidspunktet.

Søknader saksbehandles av Rådmannens stab v/næringssjef. Rådmannen gir innstilling til "Utvalg for Plan og Næring", som fatter vedtak i saken. Unntaket er søknader som åpenbart faller utenfor retningslinjene. Disse kan avvises av Rådmannen.

Næringsfondet er fundamentert i tilsagn fra Troms og Finnmark Fylkeskommune.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen