(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Skjervøy kommune

Kommunen har et eget utviklingsfond som kan brukes til mindre investeringer og prosjekter. Dette utviklingsfondet består av midler kommunen bevilger fra eget budsjett og/ eller mottar fra fylkeskommunen. Det er næringsutvalget som behandler søknadene. Næringsutvalget behandler søknader hele året så lenge fondet har tilgjengelige midler. Ønsker du å søke støtte fra næringsfondet, ta kontakt. Søknaden sendes til Skjervøy kommune via denne søkerportalen.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen