(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond 2022 - Alvdal kommune - "midt i væla"

Opprett ny søknad på støtteordning

Vi i Alvdal liker å si at vi ligger "midt i væla", for vi gjør nettopp det. Det er langt til urbane miljøer med Elverum og Mjøsbyene i sør, og forsåvidt nordover til Trondheim, samt mot Ålesund, Molde og Kristiansund i vest. Det er også et stykke østover og inn i Sverige. Men, likefullt - vi ligger midt i leia uansett om folk ferdes nord/sør, eller øst/vest - altså "midt i væla".

Næringslivet i Alvdal er preget av optimisme og utvikling - og kanskje har denne plassering midt mellom alt noe å si her. Det er et bredt sammensatt næringsliv med små og mellomstore bedrifter, samt noen større hjørnesteinsbedrifter. Landbruket er dessuten stor og viktig næring i kommunen, og nær 30 % av verdiskapingen tilskrives primærnæringene og tilgrensende industri/arbeidsplasser, og i det grønne skiftet og bioøkonomiens framtid tror vi dette også er kan være en fordel for videre utvikling. 

Stabil arbeidskraft, redusert arbeidsgiveravgift, tilgjengelige næringsarealer, god infrastruktur, tørt og stabilt klima er viktige forutsetninger for næringsliv og bedriftsetableringer.

Dersom du er nysgjerrig på eller ønsker kontakt med kommunens næringsapparat kan du ta kontakt med servicetorget eller direkte til administrativ eller politisk ledelse. Næringsarbeid er tverrfaglig og Alvdal kommune ønsker å bistå etablerere og næringsliv med kompetanse ut fra det behovet hver enkelt har. Dette innbefatter kommunens landbruksforvaltning og plan- og byggesaksavdelingen. Foruten næringslivsrådgiver Ole Sylte Heggset, har også kommunedirektør og ordfører tilgjengelig om det er ønske om dialog om små eller store satsinger.

Alvdal kommunes egne næringsfond er delt opp i to potter, henholdsvis tiltaksfondet og kraftfondet. Fondene i seg sjøl er så en ting, men det viktigste er at vi får kontakt og dialog slik at vi kan veilede deg/dere som søkere - også til å søke andre ordninger hos fylke, Innovasjon Norge m.fl. om dette skulle vise seg aktuelt.

Mer om våre næringsfond inkl. vedtekter og retningslinjer for bruk av fondets tilgjengelige midler er å finne her: Næring - Hovedportal (alvdal.kommune.no)

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen