(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt Næringsfond for Rollag Kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Utvalget for omstillingsprogrammet har vedtatt å sette av totalt kr 250 000 til et midlertidig kommunalt næringsfond fram til ny næringsplan vedtas.

Det kan søkes om tilskudd til forstudie og forprosjekt i henhold til føringer i omstillingsplanen. Omstillingsplanens mål og innsatsområder legges til grunn for saksbehandling. Omstillingsplanen kan leses her 

Tilskudd som gis er maksimalt på kr 40 000 per søker. Se omstillingsplanen for foreslått rate til egenfinansiering.

Søknader kan sendes inn fortløpende og behandles på utvalgsmøte i omstillingsprogrammet i henhold til utvalgets møteplan.

Ta kontakt med Espen Berg, Leder for omstillingsprogrammet ved eventuelle spørsmål.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen