(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunale midler til næringsformål

Opprett ny søknad på støtteordning

Det kan søkes om tilskudd til forstudie og forprosjekt i henhold til føringer i næringsplanen 2021-2024. Næringsplanens mål og innsatsområder legges til grunn for saksbehandling.

 

 

Søknader kan sendes inn fortløpende og behandles i hovedutvalg for næring, miljø og ressurs i henhold til utvalgets møteplan.

 

Ta kontakt med Målfrid Toeneiet for eventuelle spørsmål.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen