(Du er ikke pålogget) 
 

Agder: Tilrettelegging, rekruttering og kompetanse i landbruket

 Åpne i nytt vindu for utskrift

Agder fylkeskommune arbeider for regional utvikling. I dette inngår å tilby finansiering til prosjekter og tiltak som bidrar til nyskapende og bærekraftig utvikling i landbruksnæringen.

I tillegg til regionale næringsutviklingsmidler, finansiert med fylkeskommunale midler, forvalter Agder fylkeskommune statlige midler til utvikling i landbruksnæringen.

Dette er midler til rekruttering og kompetanseheving (RK-midler - husk søknadsfrist 1. april!) og til regional tilrettelegging i landbruket (RT-midler).  

 

Hva ser vi etter?

Vi ser etter tiltak og prosjekter

·         som kan sannsynliggjøre distrikts- og regionalpolitisk virkning

·         har god kvalitet og der søker har god gjennomføringsevne

·         der tilskuddet har utløsende effekt for gjennomføring av prosjektet

Oppfølging av Regionplan Agder 2030, med tilhørende planer og strategier, er førende for prioriteringer av søknader.

 

 

Tilskuddsmidler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RK-midler)

Prioriterte områder for ordningen er:

 • Tilskudd til gjennomføring av kompetanseutvikling og kompetansehevende tiltak innenfor tradisjonelt landbruk og nye næringer
 • Prosjekter/tiltak knyttet til rekruttering til næringen
 • Tiltak som bidrar til å styrke rekrutteringen til de offentlige og private naturbrukslinjene i den videregående skole
 • Arbeid knyttet til likestilling i landbruket

RK-midlene har søknadsfrist 1. april 2020.

 

 

Tilretteleggingsmidler i landbruket (RT-midler)

Fra 1.1.2020 har Agder fylkeskommune overtatt ansvaret for regionale tilretteleggingsmidler i landbruket (såkalte RT-midler). Midlene ble tidligere forvaltet av Fylkesmannen.

Midlene skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket. Det kan gis tilskudd til:

 • tilretteleggingstiltak som bidrar til utvikling av konvensjonell eller økologisk drift i landbruket
 • utvikling av andre landbruksbaserte næringer innenfor fastsatte nasjonale og regionale rammer, strategier og prioriteringer

Søknader behandles fortløpende.

 

 

Felles for søknadene:

   

  Hvem kan søke?

  Alle offentlige og private aktører og virksomheter med konkrete utviklingsprosjekter/tiltak kan søke.

    

  Hvordan søke?

  Søknaden må være skriftlig, og søker skal bruke søknadsportalen regionalforvaltning.no. Søknaden skal følge oppsettet på denne nettsiden. Eventuelle vedlegg skal kun inneholde tilleggsinformasjon.

           

  Vilkår for støtte

  • Tilskuddet skal dekke kostnader direkte knyttet til realisering av prosjektet. Tilskuddet kan ikke dekke drift, og det kan heller ikke gå til forretnings- og bedriftsutvikling.
  • Midlene kan ikke nyttes til garantier eller kommunal aksjetegning i kommunale bedrifter. Det gis heller ikke støtte til gjeldssanering eller til ordinære kommunale oppgaver.
  • Maksimal støtteinnsats i prosjektene er inntil 75 prosent.
  • Tilskuddet skal som hovedregel utbetales etterskuddsvis. Det kan foretas delutbetalinger på inntil 50 prosent av tilsagnet ved oppstart av prosjektet.
  • Prosjekter som ikke gjennomføres som forutsatt, kan kreves tilbakebetalt.
  • EØS-avtalens regler om offentlig støtte skal følges. Se informasjon på regjeringens nettsider.

  Vi anbefaler alle søkere å gjøre seg kjent med våre standard utbetalingsvilkår under arbeidet med søknaden.

   

  Kontaktinformasjon 

  Spørsmål om utlysning og søknad kan rettes til Berit Egeli, rådgiver Virkemidler og entreprenørskap, Agder fylkeskommune.

  E-post: berit.stray.egeli@agderfk.no

   

   

  Støtteordninger

  Søk støtteordninger De siste ordningene innen
  Omstilling
  Troms og Finnmark fylkeskommune
  Publisert og åpen: 11.02.2020  Frist: 16.03.2020
  Agder: Tilrettelegging, rekruttering og kompetanse i landbruket
  Agder fylkeskommune
  Publisert og åpen: 10.02.2020  Frist: 1. april (RK-midler) og løpende frist (RT-midler)
  test -Regionale rekrutterings- og kompetansetiltak i landbruket - VTfk 2020
  Vestfold og Telemark fylkeskommune
  Publisert og åpen: 10.02.2020  Frist: 28.02.2020
  Kunstnerstipend
  Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert og åpen: 10.02.2020  Frist: 01.04.2020
  Handlingsprogram Landbruk 2020
  Rogaland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 06.02.2020  Frist: 01.10.2020
  Agder: Tilskudd til regional næringsutvikling
  Agder fylkeskommune
  Publisert og åpen: 04.02.2020  Frist: Løpende søknadsfrist. Siste frist er 01.10.2020.
  Fredrikstad Smart- og næringsfond våren 2020
  Fredrikstad kommune
  Publisert og åpen: 03.02.2020  Frist: 29.02.2020
  Tilskot til kulturelle og kreative næringar
  Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert og åpen: 03.02.2020  Frist: 03.03.2020
  Miljøsertifisering
  Troms og Finnmark fylkeskommune
  Publisert og åpen: 31.01.2020  Frist: 31.12.2020
  N2 Leverandørutviklingsprogram for Nord-Norge
  Troms og Finnmark fylkeskommune
  Publisert og åpen: 29.01.2020  Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond 2020
  Porsanger kommune
  Publisert og åpen: 29.01.2020  Frist: 31.12.2020
  Harstad Næringsfond 2020
  Harstad kommune
  Publisert og åpen: 29.01.2020  Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond
  Nordreisa kommune
  Publisert og åpen: 28.01.2020  Frist: 30.12.2020
  Kommunalt miljøfond Nordreisa
  Nordreisa kommune
  Publisert og åpen: 28.01.2020  Frist: 30.12.2020
  Kommunalt næringsfond 2020 Kåfjord kommune
  Kåfjord-næringsfond
  Publisert og åpen: 24.01.2020  Frist: 19.11.2020
  Kulturmidler - Åpne
  Gratangen kommune
  Publisert og åpen: 24.01.2020  Frist: Årlig søknadsfrist 1 mars og 1 september
  VRI Rogaland 2020
  Rogaland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 21.01.2020  Frist: 15.01.2021
  Kommunalt næringsfond
  Vadsø kommune
  Publisert og åpen: 15.01.2020  Frist: Fortløpende
  Tysvær tiltaks- og næringsfond
  Tysvær kommune, tiltaks- og næringsfond
  Publisert og åpen: 15.01.2020  Frist: Løpende
  Regionalt næringsfond i Rogaland
  Rogaland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 13.01.2020  Frist: 31.12.2020
  Tilskot til utvikling av kommunale sykkelstrategiar - 2. gongs utlysing
  Hordaland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 08.01.2020  Frist: 05.03.2020
  Regionale utviklingsmidler 2020 - Trøndelag fylkeskommune
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 07.01.2020  Frist: 31.12.2020
  Kommunalt næringsfond 2020
  Balsfjord kommune
  Publisert og åpen: 06.01.2020  Frist: Fortløpende saksbehandling
  Tilskudd til idrettsarrangement
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 03.01.2020  Frist: Fortløpende
  Utviklingstilskudd til idrett- og friluftslivsprosjekter av regional betydning
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 03.01.2020  Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond for Båtsfjord 2020
  Båtsfjord kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2020  Frist: 31.12.2020
  MERKUR Investeringsstøtte 2020
  Merkur-programmet
  Publisert og åpen: 01.01.2020  Frist: Løpende
  MERKUR Drivstoffanlegg 2020
  Merkur-programmet
  Publisert og åpen: 01.01.2020  Frist: Løpende
  MERKUR Utviklingsstøtte 2020
  Merkur-programmet
  Publisert og åpen: 01.01.2020  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond i Kongsvinger 2020
  Kongsvinger kommune
  Publisert og åpen: 16.11.2019  Frist: Søknadsfrister 15/2, 15/5, 15/8, 15/11
  Kommunalt næringsfond
  Hareid kommune
  Publisert og åpen: 17.10.2019  Frist: Løypande søknadsfrist
  Arnøyfondet
  Skjervøy kommune
  Publisert og åpen: 01.07.2019  Frist: Søknader behandles fortløpende
  Gründerfond
  Øksnes kommune
  Publisert og åpen: 18.06.2019  Frist: ÅPEN - LØPENDE SAKSBEHANDLING
  DistriktForsk Trøndelag
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 01.03.2019  Frist: Løpende
  Åsnes nærings- og utviklingsfond
  Åsnes kommune
  Publisert og åpen: 17.01.2019  Frist: 1. mars, 1. juni, 1. september, 1. desember
  Kommunalt næringsfond
  Lyngen kommune
  Publisert og åpen: 07.01.2019  Frist: Søknadsfrist 1. feb., 1. mai og 1. september
  Næringsfond Bodø kommune
  Bodø kommune
  Publisert og åpen: 03.01.2019  Frist: Søknadsfrister
  Kommunalt næringsfond Narvik kommune
  Narvik kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2019  Frist: 31.12.2020
  Kulturtilskudd - Tilskudd til mindre prosjekter/aktiviteter
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 10.12.2018  Frist: 31.12.2020
  Støtteordning for Partnerskapet for næringsutvikling i Østfold
  Østfold fylkeskommune
  Publisert og åpen: 03.12.2018  Frist: Løpende søknader etter anbefaling fra partnerskape
  Omstilling Indre Fosen
  Indre Fosen kommune
  Publisert og åpen: 01.12.2018  Frist: Søknader kan sendes fortløpende
  Kommunalt fiskerifond
  Vardø kommune
  Publisert og åpen: 01.11.2018  Frist: 01.01.2030
  Fosenregionen - regionalt næringsfond
  Fosen Regionråd
  Publisert og åpen: 17.10.2018  Frist: Løpende
  Kommunalt miljø- og klimafond
  Vardø kommune
  Publisert og åpen: 12.10.2018  Frist: 20.07.2030
  Kommunalt byfornyelsesfond
  Vardø kommune
  Publisert og åpen: 12.10.2018  Frist: 12.10.2030
  Kommunalt havnefond
  Vardø kommune
  Publisert og åpen: 12.10.2018  Frist: 14.07.2030
  Kommunalt næringsfond
  Vardø kommune
  Publisert og åpen: 12.10.2018  Frist: 07.07.2030
  Kommunalt næringsfond
  Kautokeino kommune
  Publisert og åpen: 01.09.2018  Frist: Fortløpende
  Næringslån frå Solund kommune, frå investeringsbudsjettet
  Solund kommune
  Publisert og åpen: 27.08.2018  Frist: 31.12.2020
  Kommunalt næringsfond
  Solund kommune
  Publisert og åpen: 06.08.2018  Frist: 01.03.2020
  Omstillingsfondet - Dyrøy kommune
  Dyrøy kommune
  Publisert og åpen: 24.04.2018  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond - Målselv kommune
  Målselv kommune
  Publisert og åpen: 17.04.2018  Frist: Løpende saksbehandling
  Kommunalt Næringsfond i Fjaler
  Fjaler Næringsutvikling
  Publisert og åpen: 21.03.2018  Frist: 1. april og 1. september
  Interreg medfinansiering 2014-2020, Trøndelag
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 17.01.2018  Frist: Se søknadsfrister på nettside
  Grønn framtid - Bærekraftig verdiskapning
  Oppland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 15.11.2017  Frist: 31.03.2020
  Interreg Botnia-Atlantica
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 19.08.2017  Frist: Neste søknadsfrist er 11. mars 2020
  Tilskotsordning for vassmiljøtiltak i Møre og Romsdal vassregion
  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert og åpen: 30.05.2017  Frist: 31.12.2021
  Kommunalt næringsfond for Rendalen kommune
  Rendalen kommune
  Publisert og åpen: 09.05.2017  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond - Averøy
  Averøy kommune
  Publisert og åpen: 30.03.2017  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond
  Norddal kommune
  Publisert og åpen: 13.03.2017  Frist: 01.10.2014
  Gründerfond Rana Utviklingsselskap
  Rana Utviklingsselskap AS
  Publisert og åpen: 08.03.2017  Frist: Løpende saksbehandling
  SAMSKAP
  Andøy kommune
  Publisert og åpen: 01.03.2017  Frist: Løpende saksbehandling
  Regionale utviklingsmidlar for Møre og Romsdal
  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert og åpen: 28.01.2017  Frist: 31.12.2099
  Utvikling-/omstillingsfond
  Sør-Varanger Utvikling AS
  Publisert og åpen: 09.01.2017  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond for Sunnfjord
  Sunnfjord Utvikling AS
  Publisert og åpen: 03.01.2017  Frist: Ingen søknadsfrist
  Kommunalt Næringsfond Åmot kommune
  Åmot kommune
  Publisert og åpen: 31.12.2016  Frist: Søknader håndteres løpende
  Kommunalt næringsfond
  Skjervøy kommune
  Publisert og åpen: 22.12.2016  Frist: Løpende saksbehandling
  Gründerfond Bodø
  Bodø kommune
  Publisert og åpen: 01.09.2016  Frist: Søknader behandles løpende
  Kommunalt næringsfond KARLSØY KOMMUNE
  Karlsøy kommune
  Publisert og åpen: 24.05.2016  Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond i Nord-Odal
  Nord-Odal kommune
  Publisert og åpen: 25.02.2016  Frist: Vi behandler søknader løpende
  Kommunalt næringsfond B
  Rødøy kommune
  Publisert og åpen: 10.02.2016  Frist: Rullerende søknadsfrist, behandlingstid 1-3 mnd
  Rødøy Gründerfond
  Rødøy kommune
  Publisert og åpen: 10.02.2016  Frist: Rullerende søknadsfrist, behandlingstid 1-3 mnd
  Kommunalt næringsfond - Kvæfjord kommune
  Kvæfjord kommune
  Publisert og åpen: 19.01.2016  Frist: 31.12.2020
  Omstilling Bindal - innovasjonsstøtte
  Bindal Utvikling AS
  Publisert og åpen: 15.01.2016  Frist: Løpende saksbehandling, frem til 30. november.
  Kommunale næringsfond - Sula kommune 2020
  Ålesund Kunnskapspark AS
  Publisert og åpen: 01.01.2016  Frist: Løpende
  Vikna kommunale Utviklingsfond
  Næring i Ytre Namdal iks
  Publisert og åpen: 02.12.2015  Frist: Søknadsfrist 15.02, 15.05, 15.10
  Kommunalt næringsfond Sørreisa Kommune
  Sørreisa kommune
  Publisert og åpen: 01.11.2015  Frist: Fortløpende søknadsbehandling
  Forprosjekt Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) 2014-2020
  Interreg Øresund/Kattegat/Skagerrak
  Publisert og åpen: 02.09.2015  Frist: Publisert på hjemmesiden Interreg ØKS
  Listerfondet
  Listerfondet
  Publisert og åpen: 31.08.2015  Frist: Løpende, se pub.tekst
  hoppid-fond
  Giske kommune
  Publisert og åpen: 01.08.2015  Frist: løpande behandling
  Omstilling Lierne - Lierne Utvikling AS
  Lierne kommune omstilling
  Publisert og åpen: 07.07.2015  Frist: Søknader kan sendes fortløpende
  Telemark Utviklingsfond
  Telemark Utviklingsfond
  Publisert og åpen: 22.06.2015  Frist: Løpende søknader
  Hoppid Midler
  Aukra næringsforum
  Publisert og åpen: 01.06.2015  Frist: Løpende
  RDA midler
  Aukra næringsforum
  Publisert og åpen: 01.06.2015  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond
  Ulvik kommune
  Publisert og åpen: 22.04.2015  Frist: Løpende saksbehandling
  Kommunalt næringsfond
  Leirfjord kommune
  Publisert og åpen: 15.04.2015  Frist: løpende saksbehandling
  Kommunalt næringsfond - Sortland
  Sortland kommune
  Publisert og åpen: 10.04.2015  Frist: Løpende saksbehandling
  Gründerfond Sortland
  Sortland kommune
  Publisert og åpen: 10.04.2015  Frist: Løpende saksbehandling
  Kommunalt næringsfond
  Bø kommune
  Publisert og åpen: 09.04.2015  Frist: Løpende saksbehandling
  Regional medfinansiering (EU-program)
  Troms og Finnmark fylkeskommune - Interreg
  Publisert og åpen: 01.04.2015  Frist: SØKNADSFRIST FØLGER FRISTENE FOR EU-PROGRAMMENE
  Hammerfest kommune - Distriktspolitisk utvalg
  Hammerfest kommune
  Publisert og åpen: 25.03.2015  Frist: Rullerende
  Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Grenseløst samarbeid Forstudier
  Interreg Sverige-Norge Grenseløst Samarbeid
  Publisert og åpen: 16.03.2015  Frist: Publisert på hjemmesiden Interreg Sverige-Norge
  hoppid.no-fondet for Stranda kommune
  Stranda kommune, Næringsavdelinga
  Publisert og åpen: 11.03.2015  Frist: Kontinuerleg søknad
  Kommunalt næringsfond
  Frøya Kommune
  Publisert og åpen: 23.02.2015  Frist: Fortløpende behandling.
  Kommunalt næringsfond
  Snillfjord kommune
  Publisert og åpen: 20.02.2015  Frist: Forløpende
  Kommunalt næringsfond - Dyrøy kommune
  Dyrøy kommune
  Publisert og åpen: 18.02.2015  Frist: Behandles fortløpende i neste formannskapsmøte
  Kommunalt næringsfond i Sande kommune
  Sande kommune
  Publisert og åpen: 18.02.2015  Frist: Løpende
  RDA-fond (551.61)
  Eide kommune
  Publisert og åpen: 16.02.2015  Frist: Søknader mottas fortløpende
  Kommunalt Næringsfond (551.60)
  Eide kommune
  Publisert og åpen: 16.02.2015  Frist: Søknader mottas fortløpende
  Kommunalt næringsfond - Storfjord
  Storfjord kommune
  Publisert og åpen: 06.02.2015  Frist: Behandles fortløpende etter 10.01,10.05 og 10.09.
  Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Nordens grønne belte
  Interreg Sverige-Norge Nordens grønne belte
  Publisert og åpen: 04.02.2015  Frist: Publiseres på www.interreg-sverige-norge.com
  Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Indre Skandinavia
  Interreg Indre Skandinavia
  Publisert og åpen: 03.02.2015  Frist: Publisert på hjemmesiden Interreg Sverige-Norge
  Interreg VA NORD-programmet
  Troms og Finnmark fylkeskommune - Interreg
  Publisert og åpen: 15.01.2015  Frist: SØKNADSFRIST FØLGER FRISTENE FOR INTERREG NORD
  Interreg VA NORD - Delområde Sápmi
  Troms og Finnmark fylkeskommune - Interreg
  Publisert og åpen: 15.01.2015  Frist: SØKNADSFRIST FØLGER FRISTENE FOR INTERREG NORD
  Kommunalt næringsfond
  Hasvik kommune
  Publisert og åpen: 14.01.2015  Frist: Fortløpende behandling
  Kommunalt næringsfond
  Nesna kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2015  Frist: Løpende saksbehandling
  Kommunale næringsfond - tidl. Ålesund kommune
  Ålesund Kunnskapspark AS
  Publisert og åpen: 01.01.2015  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond
  Nesseby kommune
  Publisert og åpen: 27.11.2014  Frist: Løpende saksbehandling
  Nesseby kommunes Samfunns- og næringsutviklingsfond
  Nesseby kommune
  Publisert og åpen: 27.11.2014  Frist: Løpende saksbehandling
  Kommualt næringsfond
  Nissedal kommune
  Publisert og åpen: 05.11.2014  Frist: Løpande frist
  251 001 12 Næringsutviklingsfondet
  Hjartdal kommune
  Publisert og åpen: 29.10.2014  Frist: Søknadar handsamast fortløpande
  Kommunalt næringsfond
  Vega kommune
  Publisert og åpen: 16.10.2014  Frist: 31.12.2025
  Regionalt etablerarfond i Sunnhordland
  Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS
  Publisert og åpen: 22.09.2014  Frist: Sjå www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no
  Omstillingsfondet
  Måsøy Næring Og Havn KF
  Publisert og åpen: 03.09.2014  Frist: Forløpende
  Kommunalt næringsfond
  Måsøy Næring Og Havn KF
  Publisert og åpen: 02.09.2014  Frist: Løpende
  Kommunalt Næringsfond
  Rissa kommune
  Publisert og åpen: 21.08.2014  Frist: Løpende søknadsfrist
  Kommunalt næringsfond i Nome
  Nome kommune
  Publisert og åpen: 13.08.2014  Frist: Lite midler tilgjengelig, ta kontakt med Mtnu
  Kommunalt Næringsfond - Bardu kommune
  Bardu kommune
  Publisert og åpen: 09.07.2014  Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond
  Røst kommune
  Publisert og åpen: 27.05.2014  Frist: Løpende saksbehandling.
  Kommunalt Kraftfond- Bardu kommune
  Bardu kommune
  Publisert og åpen: 25.05.2014  Frist: Fortløpende
  Kraftfond
  Stor-Elvdal kommune
  Publisert og åpen: 29.04.2014  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond
  Stor-Elvdal kommune
  Publisert og åpen: 29.04.2014  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond
  Lebesby kommune
  Publisert og åpen: 30.03.2014  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond
  Stordal kommune
  Publisert og åpen: 26.03.2014  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond i Bjugn kommune
  Bjugn kommune
  Publisert og åpen: 14.03.2014  Frist: Søknader behandles fortløpende
  Hammerfest kommune - Fiskerifond
  Hammerfest kommune
  Publisert og åpen: 13.03.2014  Frist: Rullerende
  Hammerfest Kommune - Næringsfond
  Hammerfest kommune
  Publisert og åpen: 11.03.2014  Frist: 1. oktober
  Kommunalt næringsfond
  Kvalsund kommune
  Publisert og åpen: 11.03.2014  Frist: Se kommunens hjemmeside
  Kommunalt næringsfond
  Karasjok kommune
  Publisert og åpen: 11.03.2014  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond
  Dønna kommune
  Publisert og åpen: 07.03.2014  Frist: 31.12.2025
  Kommunalt næringsfond
  Kragerø kommune
  Publisert og åpen: 05.03.2014  Frist: Løpende
  Kommunale næringsfond
  Kviteseid kommune
  Publisert og åpen: 05.03.2014  Frist: Løpende
  Balestrand kommune Næringsfond
  Balestrand kommune
  Publisert og åpen: 04.03.2014  Frist: Ingen søknadsfrist
  Kommunalt Næringsfond Drangedal
  Drangedal kommune
  Publisert og åpen: 28.02.2014  Frist: Løpende. Ikke midler igjen i fondet.
  Kommunalt næringsfond
  Stryn kommune
  Publisert og åpen: 27.02.2014  Frist: Ingen søknadsfrist
  Kommunalt næringsfond
  Tjeldsund kommune
  Publisert og åpen: 19.02.2014  Frist: 31.12.2099
  Kommunalt næringsfond
  Vestnes kommune
  Publisert og åpen: 14.02.2014  Frist: 31.12.2099
  Gulen kommunale næringsfond
  Gulen kommune
  Publisert og åpen: 12.02.2014  Frist: Ingen søknadsfrist
  Kommunalt næringsfond
  Andøy kommune
  Publisert og åpen: 17.01.2014  Frist: Løpende saksbehandling
  Solørfondet - kommunalt næringsfond for Grue, Åsnes og Våler
  Solørfondet
  Publisert og åpen: 08.01.2014  Frist: 3 dager før saksbehandlermøte
  Femundfondet og Næringsfondet
  Engerdal kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2014  Frist: Søknader kan fremmes hele året
  Aust-Agder, Regionalt Næringsfond Arendal, Froland, Grimstad
  Reg.næringsfond for Arendal, Grimstad og Froland
  Publisert og åpen: 01.01.2014  Frist: 31.12.2020
  Kommunalt næringsfond Vevelstad
  Vevelstad kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2014  Frist: Løpende saksbehandling.
  Kommunale næringsfond - tidl. Skodje kommune 2020
  Ålesund Kunnskapspark AS
  Publisert og åpen: 01.01.2014  Frist: Løpende
  Regionalt næringsfond - Kongsbergregionen
  Kongsbergregionen
  Publisert og åpen: 29.10.2013  Frist: Fortløpende
  Lindesnesfondet
  Lindesnesfondet
  Publisert og åpen: 12.09.2013  Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond
  Aure kommune
  Publisert og åpen: 10.05.2013  Frist: Søknadsfrister: 15.feb, 15.apr, 15.aug og 15.okt
  Kommunalt næringsfond
  Haram kommune
  Publisert og åpen: 06.05.2013  Frist: Frister 31.01, 30.04, 31.08 og 30.11
  Egenkapitalfondet
  Alta kommune
  Publisert og åpen: 26.03.2013  Frist: Fortløpende
  Kommunalt Næringsfond
  Alta kommune
  Publisert og åpen: 26.03.2013  Frist: Fortløpende
  Kraftfond
  Alta kommune
  Publisert og åpen: 26.03.2013  Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond
  Ulstein kommune
  Publisert og åpen: 22.03.2013  Frist: 1. april og 1. oktober
  Hadsel kommunes næringsfond 2020
  Hadsel kommune
  Publisert og åpen: 12.02.2013  Frist: 31.12.2020
  Fylkeskommunalt næringsfond
  Giske kommune
  Publisert og åpen: 11.02.2013  Frist: Løpande behandling
  Kommunalt næringsfond Vågsøy 2018
  Kommunalt Næringsfond Vågsøy
  Publisert og åpen: 04.02.2013  Frist: Søknadsfrister Løpende behandling
  Aust-Agder; Regionalt næringsfond Birkenes, Iveland, Lillesand
  Reg.næringsfond for Lillesand, Birkenes og Iveland
  Publisert og åpen: 01.02.2013  Frist: Løpende behandling
  Interkommunalt næringsfond for Holtålen og Røros
  Røros kommune
  Publisert og åpen: 31.01.2013  Frist: Fortløpende søknader.
  Kommunalt næringsfond for Røros
  Røros kommune
  Publisert og åpen: 31.01.2013  Frist: Søknader behandles forløpende.
  Kommunalt næringsfond
  Øyer kommune
  Publisert og åpen: 28.01.2013  Frist: 31.12.2020
  Kommunalt næringsfond
  Værøy kommune
  Publisert og åpen: 17.01.2013  Frist: 1/2, 1/5 og 1/10 i året
  Kommunalt næringsfond KNF Os kommune
  Os kommune
  Publisert og åpen: 08.01.2013  Frist: Løpende
  Aust-Agder; Regionalt næringsfond Østregionen
  Regionalt næringsfond for østregionen
  Publisert og åpen: 01.01.2013  Frist: Løpende behandling
  Kommunale næringsfond
  Halsa kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2013  Frist: 4 søknadsfrister per år
  Kommunalt næringsfond
  Lurøy kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2013  Frist: 19. februar, 13. mai, 4. september og 28. oktober
  Steinkjer Kommune - lokal andel regionalt fond
  Steinkjer Næringsselskap AS
  Publisert og åpen: 20.11.2012  Frist: Søkbart hele året
  Kommunalt næringsfond
  Sykkylven kommune
  Publisert og åpen: 07.11.2012  Frist: 31.12.2020
  Kommunalt næringsfond
  Ørskog kommune
  Publisert og åpen: 26.10.2012  Frist: 31.12.2099
  Inntrøndelag regionalt næringsfond
  Steinkjer Næringsselskap AS
  Publisert og åpen: 09.10.2012  Frist: Søkbart hele året.
  Bedriftsuviklingstilskot - Kommunalt næringsfond
  Sandøy kommune
  Publisert og åpen: 27.09.2012  Frist: 31.12.2099
  Investeringar i bedrifter - Kommunalt Næringsfond
  Sandøy kommune
  Publisert og åpen: 27.09.2012  Frist: 31.12.2099
  Kommunalt næringsfond
  Vanylven Utvikling AS
  Publisert og åpen: 01.09.2012  Frist: 31.12.2099
  RDA-midlar bedriftsretta
  Vanylven Utvikling AS
  Publisert og åpen: 01.09.2012  Frist: 31.12.2099
  Næringsfondet Vekst for Tingvoll
  Tingvoll kommune
  Publisert og åpen: 08.08.2012  Frist: Vurderes fortløpende
  Kommunalt næringsfond
  Fræna kommune
  Publisert og åpen: 01.08.2012  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond i Bø
  Bø kommune i Telemark
  Publisert og åpen: 06.07.2012  Frist: Lite midler tilgjengelig, ta kontakt med Mtnu
  Kommunalt næringsfond
  Herøy kommune
  Publisert og åpen: 21.06.2012  Frist: Fortløpende
  Kommunal næringsfond
  Øksnes kommune
  Publisert og åpen: 11.04.2012  Frist: ÅPEN - LØPENDE SAKSBEHANDLING
  Samiske tilskudd
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 21.01.2012  Frist: Løpende saksbehandling
  DA Bodø
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 02.01.2012  Frist: Løpende saksbehandling via pilarvertsskapet
  Statskogordningen
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 02.01.2012  Frist: Løpende saksbehandling
  Tilskudd til kommunal infrastruktur
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 19.12.2011  Frist: 1/3 i året

  Antall støtteordninger:
  189 aktive, 777 totalt
  Antall forvaltere:
  339 totalt