(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til ladestasjoner for elektriske drosjer i Malvik kommune

Malvik kommune tilbyr tilskudd til ladestasjoner for hjemmelading av elektriske drosjer. Hensikten er å stimulere til innfasing av elektriske drosjer og trygg hjemmelading.

 Søknader behandles fortløpende. Du får vanligvis svar innen tre uker. Ved ferieavvikling kan saksbehandlingstiden være lengre.

Du må vente på vedtak om tilskudd fra Malvik kommune før du bestiller eller kjøper ladestasjonen. Det vil si at du ikke kan bestille eller kjøpe ladestasjonen før du mottar tilsagn om støtte.

 

Hvem kan søke om tilskudd

Innehavere av drosjeløyve kan søke. Ladestasjonen må etableres på adresse i Malvik kommune. Privatpersoner uten drosjeløyve, statlige byggeiere, kommunale aktører og borettslag/sameier kan ikke søke. Dersom løyvehaver har flere løyver/drosjer og ønsker tilskudd til flere ladestasjoner skal det leveres en samlet søknad for disse.

 

Hva prioriteres

Ordningen gir tilskudd til kjøp og montering av ladestasjoner hjemme hos drosjesjåfører og løyvehavere som eier eller er under anskaffelse av elektrisk drosje.

Tilskuddet er inntil 10 000 kroner ekskl. mva per ladestasjon, begrenset til 50% av godkjente kostnader.

Ordningen gjelder for løyvehavere og drosjesjåfører som har behov for å lade profesjonelle drosjebiler.

Hvis søker eller drosjesjåfør bor i et sameie/borettslag som har søkt eller skal søke om tilskudd til etablering av ladeinfrastruktur, så begrenser ikke dette muligheten til å søke om støtte til selve ladestasjonen.

 

Dette prioriteres ikke

Det er kun kostnader til kjøp og montering av ladestasjonen inkl. nødvendig kabling og påkrevd jordfeil- og overspenningsvern som kan tas med.

Det gis ikke støtte til omfattende oppgradering av strømanlegg eller sikringsskap.

  

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

 

Rapport og utbetaling av tilskudd

Etter at ladestasjonen er montert skal du levere rapport. Tilskudd utbetales etter ferdigstillelse.

Rapport skal inneholde faktura for kjøp og montering av ladestasjonen samt bekreftelse på at det elektriske arbeidet er utført av autorisert installatør (samsvarserklæring eller sluttkontrollskjema). Du forplikter deg til å drive ladestasjonen i 5 år. Dette innebærer ansvar for vedlikehold.

Du er pliktig til å oppbevare regnskap med bilag i minst 5 år. Dette må kunne legges fram på kort varsel.

Etter godkjenning av kostnader og dokumentasjon vil tilskuddet bli utbetalt til oppgitt konto.

OBS: Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket, og arbeidene må derfor ikke settes i gang før det er gitt tilsagn om tilskudd.

Malvik kommune forbeholder seg retten til å gjennomføre tilsyn i etterkant.

 

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Malvik kommune.

 

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

 

Du kan bruke søknadsskjema her på regionalforvaltning.no - eller du kan legge ved søknad som eget dokument (word, pdf). 

Det er viktig at søknaden inneholder følgende:

  • Legg ved kopi av drosjeløyve.
  • Oppgi adresse for etablering av ladestasjon. (Må være i Malvik kommune)
  • Kopi av vognkort eller bestillingsbekreftelse på elektrisk drosjebil.
  • Legg ved pristilbud på kjøp og montering av ladestasjon.
  • Dersom ladestasjonen skal monteres hos sjåfør (på adresse i Malvik) må det legges ved dokumentasjon på arbeidsforhold.
 

For spørsmål om ordningen, ta kontakt med:

Kommunedirektørens fagstab

Kontaktperson: Ole Christian Iversen

Telefon/e-post: 907 80 296 / oci@malvik.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen