(Du er ikke pålogget) 
 

Femundfondet og Næringsfondet

En tilskuddsordning for deg som skal etablere ny næringsvirksomhet eller videreutvikle eksisterende i Engerdal kommune.

Fra og med 2018 skal alle søknader til Femundfondet / Næringsfondet, søkes gjennom nettportalen regionalforvaltning.no. Det er ikke lenger mulig å sende søknad direkte til Engerdal kommune. Kontakt Engerdal kommune dersom du har spørsmål.

Hovedformålet med bruken av fondsmidlene er å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikle eksisterende bedrifter. Søknader til begge fondene kan fremmes hele året og behandles fortløpende. Dersom du som søker sender èn søknad til Femundsfondet og èn søknad til Næringsfondet på samme prosjektet, blir disse sett på som en søknad. Er man usikker på hvilket fond sitt prosjekt passer best for, skriver man :

Hva kan støttes:
§ Markedsundersøkelser og planlegging
§ Produktutvikling
§ Markedsføring av nye produkter og tjenester
§ Investeringer i utstyr og maskiner, dvs. i varige driftsmidler
§ Investeringer i bygninger ved oppstart eller utvidelser
§ Kjøp av styrekompetanse
§ Utvikling av forretningsplan
§ Konsept/produktutvikling, markedsanalyser/konkurrentanalyser
Støttenivå
§  Samlet finansiering fra fondene skal som hovedregel ikke overstige 50 % av det totale kapitalbehovet for et prosjekt
Det må foreligge særskilte grunner for å støtte:
§ Næringer som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet
§ Enkeltprosjekter som er i tråd med Innovasjon Norges strategier
§ Virksomheter innen detalj/agentur/engros/netthandel, import, transport, finansielle
tjenester, frie yrker, hobbyvirksomhet
§ Virksomheter som skal tilby tjenester som det offentlige er lovpålagt å tilby og/eller skal
baseres på offentlig støtte

Søknader om støtte skal inneholde følgende vedlegg:
1. Beskrivelse av prosjektet
2. Kostnadsoverslag
3. Finansieringsplan
I tillegg kan kommunen i de tilfeller det anses nødvendig, be om dokumentasjon som for eksempel likviditetsbudsjett, driftsbudsjett, regnskap, o.l.
Søknaden sendes inn gjennom https://www.regionalforvaltning.no/
 
Søknader om tilskudd til fondene kan fremmes hele året og behandles fortløpende.
I praksis vil dette si at søknader om tilskudd fra næringsfond/femundfond behandles av formannskap/kommunestyret, og at komplett søknad må være hos kommunen senest 3 uker før et formannskapsmøte for å få politisk behandling. Se politiske møter for å se når formannskapet har møter.
 
Kontaktpersoner:

Dag Rønning  e-post: dag.ronning@engerdal.kommune.no

Tlf.: 415 44044

Vedtekter finnes på:
 https://www.engerdal.kommune.no/_f/p1/i3409544f-011d-430f-9a97-0e17a90f8d1c/vedtekter-naringsfondet-vedtatt-080921.pdf

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen