(Du er ikke pålogget) 
 

Omstilling - Sel kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Omstilling Sel

Sel kommune tildeles omstillingsmidler fra Innlandet fylkeskommune. Sammen med Sel kommunes egenfinansiering er budsjettet i underkant av 4 millioner kroner årlig. Deler av midlene kan tildeles næringsliv gjennom støtte til utviklingsprosjekter. Prosjektene skal bidra til å nå målet om 210 nye arbeidsplasser i Sel i løpet av årene 2021 til 2026.

Det er lagt til grunn seks hovedstrategier for arbeidet:

  • Eksisterende næringsliv
  • Industri
  • Opplevelsesnæring
  • Forretningsmessig tjenesteyting
  • Attraktivitet for næringsliv
  • Kultur og samfunn

Omstillingsarbeidets målsettinger og innsatsområder er ytterligere beskrevet i Omstillingsplan Sel 2021-2026, vedtatt av kommunestyret 16.12.20, samt årlige handlingsplaner. Planene ligger på Sel kommunes hjemmesider https://www.sel.kommune.no/tjenester/naringsliv-og-landbruk/omstilling-sel/

Omsøkte midler skal kunne brukes til forstudier- eller forprosjekter med målsetting om etablering av nye eller sikring av eksisterende arbeidsplasser i Sel. Omstillingsmidlene kan normalt utgjøre inntil 50 % av prosjektets finansiering.

Som vedlegg til søknaden skal det leveres prosjektplan. Prosjektplanmalen kan lastes ned fra www.regionalomstilling, klikk her.

Søknadene blir behandlet av omstillingsstyret i Sel. Søknadene blir behandlet fortløpende, men behandlingstid kan variere litt avhengig av møteplan for styremøtene.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss!

Kontaktpersoner:

Ola Ulfsby Bottheim, programleder
mobilnr: 917 85 095 
e-post: oub@sel.kommune.no

Eldri Siem,  ordfører og leder omstillingsstyret
mobilnr: 909 93 858
e-post: eldri.siem@sel.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen