(Du er ikke pålogget) 
 

Hammerfest kommune - Fiskerifond

Du må opprette bruker på deg selv, organisasjonen eller selskapet ditt og logge inn for å kunne levere søknad.

Formål:

Formålet med fondet er å stimulere ungdom og andre hjemmehørende i Hammerfest kommune til nyanskaffelser av helårsdrevne fiskefartøyer.

  1. Fiskerifondet tilføres midler ved årlige kommunale bevilgninger.
  2. Støtte fra fondet gis som tilskudd med formål å styrke egenkapitalfinansieringen i støtteberettigede prosjekter.
  3. Fondets midler skal primært nyttes til:
    • kjøp av nye eller brukte fartøy
    • anskaffelse av kvoter for strukturering eller som inngår i driftsordning

Her finner du:

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen