(Du er ikke pålogget) 
 

Hammerfest kommune - Fiskerifond

Formålet med fondet er å stimulere ungdom og andre hjemmehørende i Hammerfest kommune til nyanskaffelser av helårsdrevne fiskefartøyer.

1. Fiskerifondet tilføres midler ved årlige kommunale bevilgninger.

2. Støtte fra fondet gis som tilskudd med formål å styrke egenkapitalfinansieringen i støtteberettigede prosjekter.

3. Fondets midler skal primært nyttes til:
• kjøp av nye eller brukte fartøy
• anskaffelse av kvoter for strukturering eller som inngår i driftsordning

Her finner du:

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen