(Du er ikke pålogget) 
 

Hammerfest kommune - Fiskerifond

Du må opprette bruker på deg selv, organisasjonen eller selskapet ditt og logge inn for å kunne levere søknad.

 

 

FORMÅL

Formålet med fiskerifondet er å stimulere til anskaffelser av nye og brukte helårsdrevne fiskefartøyer, for å sikre råstoff til lokale landanlegg og utvikling i fiskerinæringen. Alle tiltak som mottar støtte bør gi grunnlag for bærekraft og økonomisk vekst.

 

MÅLGRUPPE

Nye og eksisterende bedrifter med forretningsadresse i Hammerfest kommune.

I utgangspunktet har ingen søker krav på tilskudd. Eventuelt tilskudd vil bli gitt etter en samlet vurdering av hver enkelt søknad.

 

 

TILSKUDDSFORMER

  • Kjøp av nye eller brukte fartøy med kvote
  • Kjøp av nye eller brukte fartøy uten kvote
  • Anskaffelse av kvoter for strukturering eller som inngår i driftsordning

Tilskuddsramme:

  • Det kan gis tilskudd med inntil 10 % av prosjektkostnadene, maksimalt kr 250.000,- pr fartøy.

 

Her finner du:

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen