(Du er ikke pålogget) 
 

Hammerfest Kommune - Næringsfond

Du må opprette bruker på deg selv, organisasjonen eller selskapet ditt og logge inn for å kunne levere søknad.

1. TILSKUDDSFORMÅL

Formålet med næringsfondet er å stimulere til nyskapning, nyetablering, innovasjon, videreutvikling av eksisterende foretak, kompetanseheving eller andre utviklingstiltak basert på varige og lønnsomme arbeidsplasser. Alle tiltak som mottar støtte bør gi grunnlag for bærekraft og økonomisk vekst. Kommuneplanens samfunnsdel og kommunens næringsplan ligger til grunn for behandling mot næringsfondet.

Investeringer i fiskeflåten faller utenom disse retningslinjer da kommunen har særskilte bevilgninger til dette formålet.

2. MÅLGRUPPE

Gründere, nyetablerere, organisasjoner og eksisterende bedrifter med næringsadresse i Hammerfest kommune.

I utgangspunktet har ingen søker krav på tilskudd. Eventuelt tilskudd vil bli gitt etter en samlet vurdering av hver enkelt søknad.

 

Her finner du:

Følgende informasjon skal følge søknaden:

 • Kort beskrivelse av virksomheten og forretningsideen
 • Driftsbudsjett og/eller kostnadsoverslag
 • Finansieringsplan
 • Markedsvurderinger
 • Oversikt over alle offentlige tilskudd bedriften har mottatt de siste 3 år

 

Sjekkliste når du skal skrive søknad:

 1. Vær kort og konkret
 2. Kort bakgrunn
 3. Hovedmål
 4. Delmål
 5. Innovasjonsaspekt
 6. Ambisjon
 7. Marked og konkurrenter
 8. Interne forhold
 9. Risiko og lønnsomhet

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen