(Du er ikke pålogget) 
 

Hammerfest Kommune - Næringsfond

Du må opprette bruker på deg selv, organisasjonen eller selskapet ditt og logge inn for å kunne levere søknad.

Formål:

Formålet med næringsfondet er å stimulere til nyskapning, nyetablering, knoppskyting, kompetanseheving eller andre utviklingstiltak basert på varige og lønnsomme arbeidsplasser og bedrifter i samsvar med Kommuneplanens målsetninger, strategisk næringsplan (SNP) og den til enhver tid gjeldende handlingsplan til SNP.

Målgruppe for fondet:

Tilskuddet gjelder i utgangspunktet alle næringer inkl. jordbruk. Investeringer i fiskeflåten faller utenom disse retningslinjer da kommunen har særskilte bevilgninger til dette formålet.

I utgangspunktet har ingen søker krav på tilskudd. Eventuelt tilskudd vil bli gitt etter en samlet vurdering av hver enkelt søknad.

Her finner du:

Følgende informasjon skal følge søknaden:

 • Relevante opplysninger i forhold til tiltaket, eksempelvis regnskapstall og/eller budsjett, investeringsplan, kostnadsoverslag, forretningsplan, markedsvurderinger, m.m.
 • Skatteattest
 • Oversikt over alle offentlige tilskudd bedriften har mottatt de siste 3 år.

 

Sjekkliste når du skal skrive søknad:

 1. Vær kort og konkret
 2. Kort bakgrunn
 3. Hovedmål
 4. Delmål
 5. Innovasjonsaspekt
 6. Ambisjon
 7. Marked og konkurrenter
 8. Interne forhold
 9. Risiko og lønnsomhet

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen