(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til arrangementsutvikling innen idrett

 

Alle søkere skal benytte regionalforvaltning.no for registrering av søknader.

 

Søknadsfrist :  1.november 2023 for arrangement i perioden januar til og med juni 2024.

Søknadsfrist  : 1.april 2024 for arrangement i perioden juli til og med desember 2024. 

Søknadskjema for perioden juli -desember åpnes 1.februar.
 

 
Tilskuddsordning for arrangement innen idrett er et politisk virkemiddel for å nå mål i regionale planer. Gjennom tilskuddsordningen vil fylkeskommunen stimulere frivilligheten og bidra til utvikling av lokalsamfunn. Arrangement skal bidra til å skape engasjement, samarbeid/involvering og være en arena for innovasjon, økt kompetanse og oppgradering av arrangementsteknisk utstyr.  

Hvem kan søke? 

 • Alle frivillige lag/foreninger, anleggseiere og arrangører tilknyttet Norges idrettsforbund, Det frivillige skyttervesen og Norges -bilsportforbund.
 • Søkere må være registrert i frivillighetsregisteret – Brønnøysund.  

Kriterier: 

 • Arrangementet skal sette Innlandet på arrangørkartet og bidra til motivasjon for frivillhet og  til utvikling av lokalsamfunn. 
 • Arrangementet skal være en læringsarena for fremtidens arrangører, og kjennetegnes av ungdom i sentrale oppgaver.  
 • Arrangementet skal bære preg av nyskaping og/eller videreutvikling av eksisterende arrangementer.  
 • Kvaliteten på arrangementet skal heves gjennom bruk av nytt utstyr og / eller ny teknologi.
 • Arrangementet skal ivareta klima- /miljøhensyn.
 • Arrangementet skal bidra til profilering av fylkeskommunen. 

Utover dette vil følgende bli prioritert:  

 • Arrangement der flere klubber og/eller arrangementsmiljøer samarbeider.  
 • Arrangement/mesterskap over flere dager og i kombinasjon med breddeidrett.  
 • Antall deltakere og antall frivillige involvert.  
 • Oppfylte kriterier 

 

Tildelingsprosess: 

Søknadene behandles av seksjon for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

Maksimal søknadssum er kr. 200 000.

Søkere får tildelingsbrev med kriterier for bruk av midler og informasjon om rapportering og utbetaling, så snart vedtak er fattet. 

Fylkeskommunen ønsker å bli involvert i planleggingsprosess til de arrangement som får tildelt tilskudd.  

Kontaktpersoner:

Rådgiver Kjersti Rønning Huber

epostadresse:

kjersti.ronning.huber@innlandetfylke.no

 

Rådgiver Per Madsen

epostadresse:

per.madsen@innlandetfylke.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen