(Du er ikke pålogget) 
 

Forprosjekt Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) 2014-2020

 Åpne i nytt vindu for utskrift

Signatur

Forprosjekt Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) 2014-2020

Formålet

Interreg programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014–2020 har en viktig funksjon, å knytte sammen Europa 2020-strategien med nasjonale planer og de regionale og lokale/kommunale utviklingsplanene.

Programmet har følgende innsatsområder

 • Innovasjon
 • Grønn økonomi
 • Transport
 • Sysselsetting

Har du en projektidé som du behöver utveckla ytterligare? Då kan du ansöka om stöd till förprojekt.

Ett förprojekt är ett mindre projekt med en begränsad budget och delvis förenklad ansökningsprocess.

Ett förprojekt kan exempelvis ha något av följande syften: 

 • Bygga upp ett projektpartnerskap inför framtida samarbete genom gemensamma planeringsmöten och liknande.
 • Förberedande analyser och studier för att identifiera vilka frågor som ett framtida samarbete kan fokusera på.

Krav på förprojekt

 • Ett förprojekt omfattas av samma regelverk som vanliga projekt och ska uppfylla alla grundläggande krav.

Vi bedömer förprojekt på bakgrund av fem urvalskriterier:

 • gränsregionalt mervärde
 • additionalitet
 • kostnadseffektivitet
 • genomförandekapacitet och partnerskap
 • resultatorientering och bidrag till programmets mål

Maximalt ansökt belopp

Projektet kan få stöd upp till maximalt 50 000 Euro från EU, inklusive kostnader för slutrekvisition. Därutöver tillkommer norska IR-midler (storleken på det ansökta beloppet på norsk sida kommer att bedömas per projekt).

Maximal projekttid

Projekten kan löpa max 9 månader. Efter projektperiodens slut har projektet ytterligare 3 månader till rapportering och slutrekvisition. Endast personalkostnader för rapportskrivning, ekonomisk uppföljning och revision är stödberättigande i den sista 3-månadersperioden.

Antal partner

Projektpartner från minst två länder måste medverka i ett förprojekt.

Ett förprojekt bör ha max en partner per land som redovisar kostnader.

Finansieringsgrad

Förprojekten får upp till 50 % av godkända kostnader finansierade, detta gäller både på EU-sidan och på norsk sida.

  


 

Støtteordninger

Søk støtteordninger De siste ordningene innen
Kommunalt næringsfond 2020 Kåfjord kommune
Kåfjord-næringsfond
Publisert og åpen: 24.01.2020  Frist: 19.11.2020
Kulturmidler - Åpne
Gratangen kommune
Publisert og åpen: 24.01.2020  Frist: Årlig søknadsfrist 1 mars og 1 september
VRI Rogaland 2020
Rogaland fylkeskommune
Publisert og åpen: 21.01.2020  Frist: 15.01.2021
Støtte til EU- og Interreg-prosjekter
Østfold fylkeskommune (tidligere)
Publisert og åpen: 20.01.2020  Frist: 15.02.2020
Kommunalt næringsfond
Vadsø kommune
Publisert og åpen: 15.01.2020  Frist: Fortløpende
Tysvær tiltaks- og næringsfond
Tysvær kommune, tiltaks- og næringsfond
Publisert og åpen: 15.01.2020  Frist: Løpende
Konsertstøtte
Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune
Publisert og åpen: 14.01.2020  Frist: Fire frister: 15.feb, 15.mai, 15.sept., 15.okt.
Regionalt næringsfond i Rogaland
Rogaland fylkeskommune
Publisert og åpen: 13.01.2020  Frist: 31.12.2020
Regionale utviklingsmidler 2020 - Trøndelag fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune
Publisert og åpen: 07.01.2020  Frist: 31.12.2020
Kommunalt næringsfond 2020
Balsfjord kommune
Publisert og åpen: 06.01.2020  Frist: Fortløpende saksbehandling
Fylkeskommunale friluftslivsmidler 2020
Trøndelag fylkeskommune
Publisert og åpen: 03.01.2020  Frist: 01.02.2020
Tilskudd til idrettsarrangement
Trøndelag fylkeskommune
Publisert og åpen: 03.01.2020  Frist: Fortløpende
Utviklingstilskudd til idrett- og friluftslivsprosjekter av regional betydning
Trøndelag fylkeskommune
Publisert og åpen: 03.01.2020  Frist: Fortløpende
MERKUR Investeringsstøtte 2020
Merkur-programmet
Publisert og åpen: 01.01.2020  Frist: Løpende
MERKUR Drivstoffanlegg 2020
Merkur-programmet
Publisert og åpen: 01.01.2020  Frist: Løpende
MERKUR Utviklingsstøtte 2020
Merkur-programmet
Publisert og åpen: 01.01.2020  Frist: Løpende
Kommunalt næringsfond for Båtsfjord 2020
Båtsfjord kommune
Publisert og åpen: 01.01.2020  Frist: 31.12.2020
Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag 2020
Trøndelag fylkeskommune
Publisert og åpen: 19.12.2019  Frist: 01.02.2020
Vannmiljøtiltak - vannområde Glomma og Grensevassdragene
Hedmark - Samferdsel, kulturminner og plan
Publisert og åpen: 01.12.2019  Frist: 01.02.2020
Kommunalt næringsfond i Kongsvinger 2020
Kongsvinger kommune
Publisert og åpen: 16.11.2019  Frist: Søknadsfrister 15/2, 15/5, 15/8, 15/11
RLF - Aktivitetstilskudd for kultur og økt samfunnsdeltakelse i Trøndelag 2019
Trøndelag fylkeskommune
Publisert og åpen: 15.11.2019  Frist: 01.02.2020
Industri 4.0 Trøndelag
Trøndelag fylkeskommune
Publisert og åpen: 13.11.2019  Frist: 15.02.2020
Kommunalt næringsfond 2019
Hareid kommune
Publisert og åpen: 17.10.2019  Frist: Løypande søknadsfrist
Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) 2014-2020
Interreg Øresund/Kattegat/Skagerrak
Publisert og åpen: 01.08.2019  Frist: Publisert på hjemmesiden Interreg ØKS
Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Grenseløst samarbeid
Interreg Sverige-Norge Grenseløst Samarbeid
Publisert og åpen: 01.07.2019  Frist: Publisert på hjemmesiden Interreg Sverige-Norge
Arnøyfondet
Skjervøy kommune
Publisert og åpen: 01.07.2019  Frist: Søknader behandles fortløpende
Gründerfond
Øksnes kommune
Publisert og åpen: 18.06.2019  Frist: ÅPEN - LØPENDE SAKSBEHANDLING
DistriktForsk Trøndelag 2020
Trøndelag fylkeskommune
Publisert og åpen: 01.03.2019  Frist: Løpende
Åsnes nærings- og utviklingsfond
Åsnes kommune
Publisert og åpen: 17.01.2019  Frist: 1. mars, 1. juni, 1. september, 1. desember
Kommunalt næringsfond
Lyngen kommune
Publisert og åpen: 07.01.2019  Frist: Søknadsfrist 1. feb., 1. mai og 1. september
Næringsfond Bodø kommune
Bodø kommune
Publisert og åpen: 03.01.2019  Frist: Søknadsfrister
Kulturtilskudd - Tilskudd til mindre prosjekter/aktiviteter
Trøndelag fylkeskommune
Publisert og åpen: 10.12.2018  Frist: 31.12.2020
Støtteordning for Partnerskapet for næringsutvikling i Østfold
Østfold fylkeskommune (tidligere)
Publisert og åpen: 03.12.2018  Frist: Løpende søknader etter anbefaling fra partnerskape
Omstilling Indre Fosen
Indre Fosen kommune
Publisert og åpen: 01.12.2018  Frist: Søknader kan sendes fortløpende
Kommunalt fiskerifond
Vardø kommune
Publisert og åpen: 01.11.2018  Frist: 01.01.2030
Kommunalt miljø- og klimafond
Vardø kommune
Publisert og åpen: 12.10.2018  Frist: 20.07.2030
Kommunalt byfornyelsesfond
Vardø kommune
Publisert og åpen: 12.10.2018  Frist: 12.10.2030
Kommunalt havnefond
Vardø kommune
Publisert og åpen: 12.10.2018  Frist: 14.07.2030
Kommunalt næringsfond
Vardø kommune
Publisert og åpen: 12.10.2018  Frist: 07.07.2030
Kommunalt næringsfond
Kautokeino kommune
Publisert og åpen: 01.09.2018  Frist: Fortløpende
Næringslån frå Solund kommune, frå investeringsbudsjettet
Solund kommune
Publisert og åpen: 27.08.2018  Frist: 31.12.2020
Kommunalt næringsfond
Solund kommune
Publisert og åpen: 06.08.2018  Frist: 01.03.2020
Omstillingsfondet - Dyrøy kommune
Dyrøy kommune
Publisert og åpen: 24.04.2018  Frist: Løpende
Kommunalt næringsfond - Målselv kommune
Målselv kommune
Publisert og åpen: 17.04.2018  Frist: Løpende saksbehandling
Kommunalt Næringsfond i Fjaler
Fjaler Næringsutvikling
Publisert og åpen: 21.03.2018  Frist: 1. april og 1. september
Interreg medfinansiering 2014-2020, Trøndelag
Trøndelag fylkeskommune
Publisert og åpen: 17.01.2018  Frist: Se søknadsfrister på nettside
Grønn framtid - Bærekraftig verdiskapning
Oppland fylkeskommune
Publisert og åpen: 15.11.2017  Frist: 31.03.2020
Interreg Botnia-Atlantica
Nordland fylkeskommune
Publisert og åpen: 19.08.2017  Frist: Neste søknadsfrist er 11. mars 2020
Tilskotsordning for vassmiljøtiltak i Møre og Romsdal vassregion
Møre og Romsdal fylkeskommune
Publisert og åpen: 30.05.2017  Frist: 31.12.2021
Kommunalt næringsfond for Rendalen kommune
Rendalen kommune
Publisert og åpen: 09.05.2017  Frist: Løpende
Kommunalt næringsfond - Averøy
Averøy kommune
Publisert og åpen: 30.03.2017  Frist: Løpende
Kommunalt næringsfond
Norddal kommune
Publisert og åpen: 13.03.2017  Frist: 01.10.2014
Gründerfond Rana Utviklingsselskap
Rana Utviklingsselskap AS
Publisert og åpen: 08.03.2017  Frist: Løpende saksbehandling
SAMSKAP
Andøy kommune
Publisert og åpen: 01.03.2017  Frist: Løpende saksbehandling
Regionale utviklingsmidlar for Møre og Romsdal
Møre og Romsdal fylkeskommune
Publisert og åpen: 28.01.2017  Frist: 31.12.2099
Utvikling-/omstillingsfond
Sør-Varanger Utvikling AS
Publisert og åpen: 09.01.2017  Frist: Løpende
Kommunalt næringsfond for Sunnfjord
Sunnfjord Utvikling AS
Publisert og åpen: 03.01.2017  Frist: Ingen søknadsfrist
Kommunalt næringsfond
Skjervøy kommune
Publisert og åpen: 22.12.2016  Frist: Løpende saksbehandling
Gründerfond Bodø
Bodø kommune
Publisert og åpen: 01.09.2016  Frist: Søknader behandles løpende
Kommunalt næringsfond KARLSØY KOMMUNE
Karlsøy kommune
Publisert og åpen: 24.05.2016  Frist: Fortløpende
Kommunalt næringsfond i Nord-Odal
Nord-Odal kommune
Publisert og åpen: 25.02.2016  Frist: Vi behandler søknader løpende
Kommunalt næringsfond B
Rødøy kommune
Publisert og åpen: 10.02.2016  Frist: Rullerende søknadsfrist, behandlingstid 1-3 mnd
Rødøy Gründerfond
Rødøy kommune
Publisert og åpen: 10.02.2016  Frist: Rullerende søknadsfrist, behandlingstid 1-3 mnd
Kommunalt næringsfond - Kvæfjord kommune
Kvæfjord kommune
Publisert og åpen: 19.01.2016  Frist: 31.12.2020
Omstilling Bindal - innovasjonsstøtte
Bindal Utvikling AS
Publisert og åpen: 15.01.2016  Frist: Løpende saksbehandling, frem til 30. november.
Vikna kommunale Utviklingsfond
Næring i Ytre Namdal iks
Publisert og åpen: 02.12.2015  Frist: Søknadsfrist 15.02, 15.05, 15.10
Leka kommunale utviklingsfond
Næring i Ytre Namdal iks
Publisert og åpen: 01.12.2015  Frist: Hele året
Kommunalt næringsfond Sørreisa Kommune
Sørreisa kommune
Publisert og åpen: 01.11.2015  Frist: Fortløpende søknadsbehandling
Forprosjekt Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) 2014-2020
Interreg Øresund/Kattegat/Skagerrak
Publisert og åpen: 02.09.2015  Frist: Publisert på hjemmesiden Interreg ØKS
Listerfondet
Listerfondet
Publisert og åpen: 31.08.2015  Frist: Løpende, se pub.tekst
hoppid-fond
Giske kommune
Publisert og åpen: 01.08.2015  Frist: løpande behandling
Omstilling Lierne - Lierne Utvikling AS
Lierne kommune omstilling
Publisert og åpen: 07.07.2015  Frist: Søknader kan sendes fortløpende
Telemark Utviklingsfond
Telemark Utviklingsfond
Publisert og åpen: 22.06.2015  Frist: Løpende søknader
Hoppid Midler
Aukra næringsforum
Publisert og åpen: 01.06.2015  Frist: Løpende
RDA midler
Aukra næringsforum
Publisert og åpen: 01.06.2015  Frist: Løpende
Kommunalt næringsfond
Ulvik kommune
Publisert og åpen: 22.04.2015  Frist: Løpende saksbehandling
Kommunalt næringsfond
Leirfjord kommune
Publisert og åpen: 15.04.2015  Frist: løpende saksbehandling
Kommunalt næringsfond - Sortland
Sortland kommune
Publisert og åpen: 10.04.2015  Frist: Løpende saksbehandling
Gründerfond Sortland
Sortland kommune
Publisert og åpen: 10.04.2015  Frist: Løpende saksbehandling
Kommunalt næringsfond
Bø kommune
Publisert og åpen: 09.04.2015  Frist: Løpende saksbehandling
Hammerfest kommune - Distriktspolitisk utvalg
Hammerfest kommune
Publisert og åpen: 25.03.2015  Frist: Rullerende
Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Grenseløst samarbeid Forstudier
Interreg Sverige-Norge Grenseløst Samarbeid
Publisert og åpen: 16.03.2015  Frist: Publisert på hjemmesiden Interreg Sverige-Norge
hoppid.no-fondet for Stranda kommune
Stranda kommune, Næringsavdelinga
Publisert og åpen: 11.03.2015  Frist: Kontinuerleg søknad
Kommunalt næringsfond
Frøya Kommune
Publisert og åpen: 23.02.2015  Frist: Fortløpende behandling.
Kommunalt næringsfond
Snillfjord kommune
Publisert og åpen: 20.02.2015  Frist: Forløpende
Kommunalt næringsfond i Sande kommune
Sande kommune
Publisert og åpen: 18.02.2015  Frist: Løpende
Kommunalt næringsfond - Dyrøy kommune
Dyrøy kommune
Publisert og åpen: 18.02.2015  Frist: Behandles fortløpende i neste formannskapsmøte
RDA-fond (551.61)
Eide kommune
Publisert og åpen: 16.02.2015  Frist: Søknader mottas fortløpende
Kommunalt Næringsfond (551.60)
Eide kommune
Publisert og åpen: 16.02.2015  Frist: Søknader mottas fortløpende
Kommunalt næringsfond - Storfjord
Storfjord kommune
Publisert og åpen: 06.02.2015  Frist: Behandles fortløpende etter 10.01,10.05 og 10.09.
Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Nordens grønne belte
Interreg Sverige-Norge Nordens grønne belte
Publisert og åpen: 04.02.2015  Frist: Publiseres på www.interreg-sverige-norge.com
Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Indre Skandinavia
Interreg Indre Skandinavia
Publisert og åpen: 03.02.2015  Frist: Publisert på hjemmesiden Interreg Sverige-Norge
Kommunalt næringsfond
Hasvik kommune
Publisert og åpen: 14.01.2015  Frist: Fortløpende behandling
Kommunalt næringsfond
Nesna kommune
Publisert og åpen: 01.01.2015  Frist: Løpende saksbehandling
Kommunalt næringsfond
Nesseby kommune
Publisert og åpen: 27.11.2014  Frist: Løpende saksbehandling
Nesseby kommunes Samfunns- og næringsutviklingsfond
Nesseby kommune
Publisert og åpen: 27.11.2014  Frist: Løpende saksbehandling
Kommualt næringsfond
Nissedal kommune
Publisert og åpen: 05.11.2014  Frist: Løpande frist
251 001 12 Næringsutviklingsfondet
Hjartdal kommune
Publisert og åpen: 29.10.2014  Frist: Søknadar handsamast fortløpande
Kommunalt næringsfond
Vega kommune
Publisert og åpen: 16.10.2014  Frist: 31.12.2025
Hedmark fylkeskommune - medfinansiering - Interreg Sverige-Norge
Interreg Indre Skandinavia
Publisert og åpen: 01.10.2014  Frist: 31.12.2020
Regionalt etablerarfond i Sunnhordland
Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS
Publisert og åpen: 22.09.2014  Frist: Sjå www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no
Omstillingsfondet
Måsøy Næring Og Havn KF
Publisert og åpen: 03.09.2014  Frist: Forløpende
Kommunalt næringsfond
Måsøy Næring Og Havn KF
Publisert og åpen: 02.09.2014  Frist: Løpende
Kommunalt Næringsfond
Rissa kommune
Publisert og åpen: 21.08.2014  Frist: Løpende søknadsfrist
Kommunalt næringsfond i Nome
Nome kommune
Publisert og åpen: 13.08.2014  Frist: Lite midler tilgjengelig, ta kontakt med Mtnu
Kommunalt Næringsfond - Bardu kommune
Bardu kommune
Publisert og åpen: 09.07.2014  Frist: Fortløpende
Kommunalt næringsfond
Røst kommune
Publisert og åpen: 27.05.2014  Frist: Løpende saksbehandling.
Kommunalt Kraftfond- Bardu kommune
Bardu kommune
Publisert og åpen: 25.05.2014  Frist: Fortløpende
Kommunalt næringsfond
Stor-Elvdal kommune
Publisert og åpen: 29.04.2014  Frist: Løpende
Kraftfond
Stor-Elvdal kommune
Publisert og åpen: 29.04.2014  Frist: Løpende
Kommunalt næringsfond
Lebesby kommune
Publisert og åpen: 30.03.2014  Frist: Løpende
Kommunalt næringsfond
Stordal kommune
Publisert og åpen: 26.03.2014  Frist: Løpende
Kommunalt næringsfond i Bjugn kommune
Bjugn kommune
Publisert og åpen: 14.03.2014  Frist: Søknader behandles fortløpende
Hammerfest kommune - Fiskerifond
Hammerfest kommune
Publisert og åpen: 13.03.2014  Frist: Rullerende
Hammerfest Kommune - Næringsfond
Hammerfest kommune
Publisert og åpen: 11.03.2014  Frist: 1. oktober
Kommunalt næringsfond
Kvalsund kommune
Publisert og åpen: 11.03.2014  Frist: Se kommunens hjemmeside
Kommunalt næringsfond
Karasjok kommune
Publisert og åpen: 11.03.2014  Frist: Løpende
Kommunalt næringsfond
Dønna kommune
Publisert og åpen: 07.03.2014  Frist: 31.12.2025
Kommunalt næringsfond
Kragerø kommune
Publisert og åpen: 05.03.2014  Frist: Løpende
Kommunale næringsfond
Kviteseid kommune
Publisert og åpen: 05.03.2014  Frist: Løpende
Balestrand kommune Næringsfond
Balestrand kommune
Publisert og åpen: 04.03.2014  Frist: Ingen søknadsfrist
Kommunalt Næringsfond Drangedal
Drangedal kommune
Publisert og åpen: 28.02.2014  Frist: Løpende. Ikke midler igjen i fondet.
Kommunalt næringsfond
Stryn kommune
Publisert og åpen: 27.02.2014  Frist: Ingen søknadsfrist
Kommunalt næringsfond
Tjeldsund kommune
Publisert og åpen: 19.02.2014  Frist: 31.12.2099
Kommunalt næringsfond
Vestnes kommune
Publisert og åpen: 14.02.2014  Frist: 31.12.2099
Gulen kommunale næringsfond
Gulen kommune
Publisert og åpen: 12.02.2014  Frist: Ingen søknadsfrist
Kommunalt næringsfond Tana
Tana kommune
Publisert og åpen: 29.01.2014  Frist: Fortløpende uten søknadsfrist
Kommunalt næringsfond
Andøy kommune
Publisert og åpen: 17.01.2014  Frist: Løpende saksbehandling
Solørfondet - kommunalt næringsfond for Grue, Åsnes og Våler
Solørfondet
Publisert og åpen: 08.01.2014  Frist: 3 dager før saksbehandlermøte
Femundfondet og Næringsfondet
Engerdal kommune
Publisert og åpen: 01.01.2014  Frist: Søknader kan fremmes hele året
Aust-Agder, Regionalt Næringsfond Arendal, Froland, Grimstad
Reg.næringsfond for Arendal, Grimstad og Froland
Publisert og åpen: 01.01.2014  Frist: 31.12.2020
Kommunalt næringsfond Vevelstad
Vevelstad kommune
Publisert og åpen: 01.01.2014  Frist: Løpende saksbehandling.
KNF Alstahaug
Alstahaug kommune
Publisert og åpen: 01.01.2014  Frist: Støtteordningen er stengt , men kan åpnes på et se
Regionalt næringsfond - Kongsbergregionen
Kongsbergregionen
Publisert og åpen: 29.10.2013  Frist: Fortløpende
Kommunalt næringsfond
Aure kommune
Publisert og åpen: 10.05.2013  Frist: Søknadsfrister: 15.feb, 15.apr, 15.aug og 15.okt
Kommunalt næringsfond
Haram kommune
Publisert og åpen: 06.05.2013  Frist: Frister 31.01, 30.04, 31.08 og 30.11
Kommunalt Næringsfond
Alta kommune
Publisert og åpen: 26.03.2013  Frist: Fortløpende
Kraftfond
Alta kommune
Publisert og åpen: 26.03.2013  Frist: Fortløpende
Egenkapitalfondet
Alta kommune
Publisert og åpen: 26.03.2013  Frist: Fortløpende
Kommunalt næringsfond
Ulstein kommune
Publisert og åpen: 22.03.2013  Frist: 1. april og 1. oktober
Hadsel kommunes næringsfond 2020
Hadsel kommune
Publisert og åpen: 12.02.2013  Frist: 31.12.2020
Fylkeskommunalt næringsfond
Giske kommune
Publisert og åpen: 11.02.2013  Frist: Løpande behandling
Kommunalt næringsfond Vågsøy 2018
Kommunalt Næringsfond Vågsøy
Publisert og åpen: 04.02.2013  Frist: Søknadsfrister Løpende behandling
Aust-Agder; Regionalt næringsfond Birkenes, Iveland, Lillesand
Reg.næringsfond for Lillesand, Birkenes og Iveland
Publisert og åpen: 01.02.2013  Frist: Løpende behandling
Interkommunalt næringsfond for Holtålen og Røros
Røros kommune
Publisert og åpen: 31.01.2013  Frist: Fortløpende søknader.
Kommunalt næringsfond for Røros
Røros kommune
Publisert og åpen: 31.01.2013  Frist: Søknader behandles forløpende.
Kommunalt næringsfond
Øyer kommune
Publisert og åpen: 28.01.2013  Frist: 31.12.2020
Kommunalt næringsfond
Værøy kommune
Publisert og åpen: 17.01.2013  Frist: 1/2, 1/5 og 1/10 i året
Kommunalt næringsfond KNF Os kommune
Os kommune
Publisert og åpen: 08.01.2013  Frist: Løpende
Aust-Agder; Regionalt næringsfond Østregionen
Regionalt næringsfond for østregionen
Publisert og åpen: 01.01.2013  Frist: Løpende behandling
Kommunale næringsfond
Halsa kommune
Publisert og åpen: 01.01.2013  Frist: 4 søknadsfrister per år
Kommunalt næringsfond
Lurøy kommune
Publisert og åpen: 01.01.2013  Frist: 19. februar, 13. mai, 4. september og 28. oktober
Steinkjer Kommune - lokal andel regionalt fond
Steinkjer Næringsselskap AS
Publisert og åpen: 20.11.2012  Frist: Søkbart hele året
Kommunalt næringsfond
Ørskog kommune
Publisert og åpen: 26.10.2012  Frist: 31.12.2099
Inntrøndelag regionalt næringsfond
Steinkjer Næringsselskap AS
Publisert og åpen: 09.10.2012  Frist: Søkbart hele året.
Bedriftsuviklingstilskot - Kommunalt næringsfond
Sandøy kommune
Publisert og åpen: 27.09.2012  Frist: 31.12.2099
Investeringar i bedrifter - Kommunalt Næringsfond
Sandøy kommune
Publisert og åpen: 27.09.2012  Frist: 31.12.2099
Kommunalt næringsfond
Vanylven Utvikling AS
Publisert og åpen: 01.09.2012  Frist: 31.12.2099
RDA-midlar bedriftsretta
Vanylven Utvikling AS
Publisert og åpen: 01.09.2012  Frist: 31.12.2099
Næringsfondet Vekst for Tingvoll
Tingvoll kommune
Publisert og åpen: 08.08.2012  Frist: Vurderes fortløpende
Kommunalt næringsfond
Fræna kommune
Publisert og åpen: 01.08.2012  Frist: Løpende
Kommunalt næringsfond i Bø
Bø kommune i Telemark
Publisert og åpen: 06.07.2012  Frist: Lite midler tilgjengelig, ta kontakt med Mtnu
Kommunalt næringsfond
Herøy kommune
Publisert og åpen: 21.06.2012  Frist: Fortløpende
Kommunal næringsfond
Øksnes kommune
Publisert og åpen: 11.04.2012  Frist: ÅPEN - LØPENDE SAKSBEHANDLING
Samiske tilskudd
Nordland fylkeskommune
Publisert og åpen: 21.01.2012  Frist: Løpende saksbehandling
DA Bodø
Nordland fylkeskommune
Publisert og åpen: 02.01.2012  Frist: Løpende saksbehandling via pilarvertsskapet
Statskogordningen
Nordland fylkeskommune
Publisert og åpen: 02.01.2012  Frist: Løpende saksbehandling

Antall støtteordninger:
175 aktive, 764 totalt
Antall forvaltere:
336 totalt