(Du er ikke pålogget) 
 

Bridge/Forprosjekt Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) 2021-2027

Signatur

Forprosjekt Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) 2021-2027

Formålet

Interreg programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak 2021–2027 har en viktig funksjon, å knytte sammen Europa 2020-strategien med nasjonale planer og de regionale og lokale/kommunale utviklingsplanene.

Programmet har følgende innsatsområder

 • Innovasjon
 • Grønn økonomi
 • Transport
 • Sysselsetting

Har du en projektidé som du behöver utveckla ytterligare? Då kan du ansöka om stöd till förprojekt.

Ett förprojekt är ett mindre projekt med en begränsad budget och delvis förenklad ansökningsprocess.

Ett förprojekt kan exempelvis ha något av följande syften: 

 • Bygga upp ett projektpartnerskap inför framtida samarbete genom gemensamma planeringsmöten och liknande.
 • Förberedande analyser och studier för att identifiera vilka frågor som ett framtida samarbete kan fokusera på.

Krav på förprojekt

 • Ett förprojekt omfattas av samma regelverk som vanliga projekt och ska uppfylla alla grundläggande krav.

Vi bedömer förprojekt på bakgrund av fem urvalskriterier:

 • gränsregionalt mervärde
 • additionalitet
 • kostnadseffektivitet
 • genomförandekapacitet och partnerskap
 • resultatorientering och bidrag till programmets mål

Maximalt ansökt belopp

Projektet kan få stöd upp till maximalt 60 000 Euro från EU, inklusive kostnader för slutrekvisition. Därutöver tillkommer norska IR-midler (storleken på det ansökta beloppet på norsk sida kommer att bedömas per projekt).

Maximal projekttid

Projekten får pågå under 12 månader. Efter projektperiodens slut har projektet ytterligare 3 månader till rapportering och slutrekvisition. Endast personalkostnader för rapportskrivning, ekonomisk uppföljning och revision är stödberättigande i den sista 3-månadersperioden.

Antal partner

Projektpartner från minst två länder måste medverka i ett förprojekt.

Ett förprojekt bör ha max en partner per land som redovisar kostnader.

Finansieringsgrad

Svenska och danska partner har möjlighet att få 60 procent av kostnaderna i projektet finansierade. Norska partner kan få 50 procent av kostnaderna finansierade.

  


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen