(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond Tana

Formål
Hovedmålsettingen med virkemiddelbruken er å tilrettelegge for et variert og lønnsomt næringsliv basert på lokale tradisjoner og tilgjengelige ressurser.

Bidra til utvikling av et konkurransedyktig næringsliv i lokalsamfunn som fungerer godt gjennom næringsutvikling og omstillingstiltak. Virkemiddelet skal brukes i samsvar med nasjonale mål for en bærekraftig utvikling.

Følgende tiltak kan støttes:

1. Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid og kunnskapsrettet infrastruktur
2. Fysisk infrastruktur for næringsutvikling
3. Fysiske investeringer i bedrifter
4. Bedriftsutviklingstiltak

For vilkår se retningslinjene for næringsfondet på kommunens hjemmeside

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen