(Du er ikke pålogget) 
 

Fylkeskommunal medfinansiering Interreg Sverige-Norge VI

Opprett ny søknad på støtteordning

Støtteordning Innlandet fylkeskommune - medfinansiering Interreg Sverige-Norge

Innlandet fylkeskommune har en egen budsjettpost som skal inngå som medfinansiering av prosjekter til Interreg Sverige-Norge programmet. Vedtak om bruken av tilskudd gjøres enten av fylkeskommunedirektøren eller fylkesutvalget.

Du kan bruke samme søknadstekst for fylkeskommunal medfinansiering som for statlige Interreg Sverige – Norge midler. Kopier og lim inn PDF-fila av Interreg Sverige – Norge søknaden her i denne søknadsportalen. I tillegg må du legge inn kontaktinformasjon samt kostnads- og finansieringsplan.

Søknadsbeløp

Innlandet fylkeskommune kan finansiere inntil 50 % av prosjektets faktiske kostnader på norsk side. 

For å motta fylkeskommunal medfinansiering forutsettes det at også søknaden om statlige Interreg Sverige – Norge midler blir innvilget.

Tilskuddsbrev og rapportering og utbetaling av tilskudd

Dersom søknaden blir prioritert vil søker motta tilsagnsbrev fra Innlandet fylkeskommune.

Rapporteringen for fylkeskommunal medfinansering gjøres her i Regionalforvaltning.no

Søknadsfrister:

Søknadsfristen er den samme for søknader til Interreg Sverige-Norge programmet, men  du som søker kan gjerne sende inn søknaden tidligere dersom denne er klar.  

Informasjon – sekretariat:


Helmik Slora Kristiansen, norsk forvaltende organisasjon, sekretariatsleder

mobil + 47 470 28 618   epost: helkri@innlandetfylke.no

 

Marie Bohman Låte, prosjektrådgiver

Mobil + 47 412 28 733        epost: marboh@innlandetfylke.no

 

Marion Godager Tveter, prosjektrådgiver

Mobil +47 975 10 258 epost: maitve@innlandetfylke.no

 

Stig Skoglund, controller

Mobil: +47 957 28458 epost:stisko@innlandetfylke.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen