(Du er ikke pålogget) 
 

Hurtigladere - søknad om etablering av hurtigladere til elbil i Trøndelag - 2024

Opprett ny søknad på støtteordning

 

Økonomisk støtteordning for etablering av hurtigladere for elbil i Trøndelag - 2024

Trøndelag fylkeskommune ønsker å støtte etablering av hurtigladere til elbil i Trøndelag. Elektrifisering av bilparken er et viktig klimapolitisk tiltak og fylkeskommunen vil derfor stimulere til utbygging av ladestasjoner i områder og på strekninger med svakt tilbud og utvidelse av strategisk viktige ladeplasser. Fylkestinget tilbyr derfor investeringsstøtte til utbygging av offentlig tilgjengelige hurtigladestasjoner i slike områder. 

Føringer i Trøndelag fylkeskommunes Strategi for ladeinfrastruktur legges til grunn for denne støtteordningen. Strategiens hovedmålsetting er at Trøndelag fylkeskommune skal bidra til utvikling av hurtigladetilbudet i Trøndelag. Dette skal skje ved å stimulere til utbygging av ladestasjoner i områder og strekninger mad svakt tilbud og utvidelse av strategisk viktige ladeplasser. 

Søknad om støtte sendes inn via www.regionalforvaltning.no. Registrer deg som søker (dersom du ikke allerede har en søkerrolle i RF), start «Ny søknad», og søk opp Støtteordningen «Hurtigladere - søknad om etablering av hurtigladere til elbil i Trøndelag 2024». 

Det er søkers ansvar å sette seg inn i utlysningsteksten for støtteordningen før søknaden sendes inn.

Les hele utlysningsdokumentet her:
Økonomisk støtteordning for etablering av hurtigladere for elbil i Trøndelag – 2024.pdf

 

Søknadsfrist er 3. september 2024

 

Spørsmål knyttet til programutlysningen sendes postmottak@trondelagfylke.no med kopi til vår saksbehandler Kim Jørgen Lillebo på e-post kimli@trondelagfylke.no 

Frist for innsending av spørsmål knyttet til denne utlysningsrunden er 15. juni 2024, og svar vil være lagt ut innen 1. juli 2024.

Vi håper denne støtteordningen vil stimulere til utbygging av ladestasjoner i områder og på strekninger med svakt tilbud og utvidelse av strategisk viktige ladeplasser. Vi ønsker derfor at dere vil søke på ordningen og vil bidra til at ladeinfrastrukturen i Trøndelag bygges ut. Vi ser fram til å få gode søknader! 

 

Se Trøndelag fylkeskommune sine hjemmesider for mer informasjon!

  

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen