(Du er ikke pålogget) 
 

Næringsutvikling og Innovasjon Akershus

Opprett ny søknad på støtteordning

Tilskudd til næringsutvikling og innovasjon i Akershus

Nå kan du søke om tilskudd til næringsutvikling og innovasjon i Akershus. Søknadsfristen er 13. september 2024.

Næringsutvikling og innovasjon skal gi økt innovasjon, verdiskaping og internasjonal konkurransekraft i Akershus. Næringsutviklingen skal skje i tråd med bærekraftsmålene, og det gis tilskudd til utviklingsprosjekter som innebærer samarbeid mellom aktører som bidrar til

 • etablering av nye arbeidsplasser og et mangfoldig næringsliv
 • grønn omstilling og sirkulærøkonomi
 • styrking og utvikling av innovasjonssystemet i Akershus gjennom nyskaping og samhandling mellom næringsliv, kunnskapsmiljøer, offentlig sektor, gründere og kapitalmiljøer
 • styrket internasjonal konkurransekraft

Hvem kan søke?

De som kan søke, er

 • innovasjonsselskaper, inkubatorer og gründermiljøer
 • forsknings- og utdanningsinstitusjoner, kunnskapsleverandører
 • kommuner og regionråd
 • næringsforeninger og næringslivsorganisasjoner
 • klynger og bedriftsnettverk
 • destinasjonsselskaper

Søker må ha minimum én ansatt og være en juridisk enhet med tilholdssted og adresse i Akershus. Søkere utenfor Akershus har mulighet for å søke dersom en betydelig del av aktivitetene i prosjektet er rettet mot bedrifter i Akershus, eller foregår i Akershus.

Enkeltbedrifter kan ikke søke. En bedrift kan likevel stå som søker på vegne av et bedriftsnettverk hvis nettverket ikke har et eget organisasjonsnummer. Et bedriftsnettverk må bestå av minimum tre bedrifter.

Hvor mye støtte kan du få?

 • Forprosjekter kan finansieres med inntil 400.000 kr.
 • Hovedprosjekt kan finansieres med inntil 3.000.000 kr.
 • Det gis tilskudd til inntil 50 % av godkjente prosjektkostnader
 • Det gis tilskudd i inntil 3 år.

Tildelingskriterier

Søknader som oppfyller kravene gitt i utlysningen, blir vurdert og prioritert etter følgende kriterier. 
Se hvilke tildelingskriterier som gjelder. (lenke)

Hvordan søke?

Søknad om tilskudd til næringsutvikling og innovasjon sendes via regionalforvaltning.no. (lenke) Søknadsfristen er 13. september 2024.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, ta en nærmere titt på retningslinjene for tilskuddsordningen, som gir utdypende informasjon om hvilke krav vi stiller til søknaden, og hvilke vurderingskriterier som gjelder.  Du kan bestille digital veiledningstime i forkant av søknadsfrist. Vi oppfordrer søkere til å ta kontakt før søknadsfristen utløper. Vi kan ikke ha dialog med søkere om prosjekter etter at fristen har gått ut.  Se kontaktinformasjon under.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen