(Du er ikke pålogget) 
 

Værøy kommune - Kommunalt næringsfond

Retningslinjer for Værøy kommune kommunale næringsfond

 Vedtatt av Værøy kommunestyre 16.06.2022, KS-sak 044/22. Vedtatt av Hovedutvalg for næringssaker HN-sak 026/22

 

Hovedformålet for Værøy kommunes næringsfond er å bidra positivt til næringsutvikling og til å bedre forholdene til næringslivet i kommunen.

Tilskudd eller lån fra næringsfondet skal bidra til å fremme nyetableringer eller vekst i eksisterende virksomhet på Værøy.

Prosjekter/tiltak som prioriteres:

 1. Bidrar til bedret sysselsettingsmuligheter for innvandrere, kvinner og ungdom
 2. Fremme nyetableringer og etablering av nye arbeidsplasser
 3. Bidrar til at Værøy kommune blir en attraktiv kommune å bo i og flytte til.

Det er ingen som har rettmessig krav på støtte fra næringsfondet. Alle offentlige og private aktører med konkrete prosjekt/tiltak som er i tråd med formålet kan søke om tilskudd.

I løpet av året er det 3 søknadsfrister: 1.februar, 1.mai og 1.oktober

 

Følgende opplysninger må oppgis eller beskrives i alle søknader:

 1. Personalia, organisasjonsnummer og selskapsform
 2. Beskrivelse av prosjektet/tiltaket – med målsetting og forventede resultater
 3. Plan for gjennomføring – aktiviteter, tidsplan og samarbeidspartnere
 4. Budsjett med finansieringsplan for nye etableringer og bedriftsutvidelser
 5. Regnskap
 6. Kostnadsplan og finansieringsplan
 7. Søker må opplyse om foretaket har mottatt annen offentlig støtte de siste tre årene.
 8. Bærekraftperspektiv
 9. Skatteattest
 10. Opplyse om andre forhold som kan være nødvendig for gjennomføring av saksbehandlingen.

 

Reglement for næringsfond: https://varoy.kommune.no/_f/p1/idf09ec6e-291a-4747-affb-f1073840fa6e/reglement-for-naringsfond-varoy-kommune.pdf

1.Personalia, organisasjonsnummer og selskapsform2.Beskrivelse av prosjektet/tiltaket med målsetting og forventede resultater3.Plan for gjennomføring aktiviteter, tidsplan og samarbeidspartnere4.Budsjett med finansieringsplanfor nye etableringer og bedriftsutvidelser 5.Regnskap6.Kostnadsplan og finansieringsplan7.Søker må opplyse om foretaket har mottatt annen offentlig støtte de siste tre årene.8.Bærekraftperspektiv 9.Skatteattest
 
510.Opplyse om andre forhold som kan være nødvendig for gjennomføring av saksbehandlingen

 

1.Personalia, organisasjonsnummer og selskapsform2.Beskrivelse av prosjektet/tiltaket med målsetting og forventede resultater3.Plan for gjennomføring aktiviteter, tidsplan og samarbeidspartnere4.Budsjett med finansieringsplanfor nye etableringer og bedriftsutvidelser 5.Regnskap6.Kostnadsplan og finansieringsplan7.Søker må opplyse om foretaket har mottatt annen offentlig støtte de siste tre årene.8.Bærekraftperspektiv 9.Skatteattest
 
510.Opplyse om andre forhold som kan være nødvendig for gjennomføring av saksbehandlingen

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen