(Du er ikke pålogget) 
 

Heim kommune - Innovasjonsfond

Heim kommune etablerer et eget næringsfond kalt Heim kommunes Innovasjonsfond med hovedformål å bidra til å stimulere og utvikle innovative gründere og bedriftsprosjekter sammen med Heim Aktivum AS. Disposisjoner fra fondet skal bidra til å løfte prosjekter fra ide- og planleggingsstadiet til sunn kommersiell aktivitet med utgangspunkt i Heim. Støtte fra fondet kan gis som tilskudd eller lån. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen