(Du er ikke pålogget) 
 

Interreg Aurora

Opprett ny søknad på støtteordning

NB! SØKNAD OM STØTTE SENDES VIA Min Ansökan

Troms og Finnmark fylkeskommune er forvaltningsorganisasjon og sekretariat for norske statsmidler til Interreg Aurora-programmet. Det dreier seg årlig om ca 12,5 mill kr ut år 2027. Midlene inngår i de statlige overføringer til regionale utviklingsprogram (kap 553.63). Et vilkår for å bruke Interreg-midler er at de samfinansieres i tilsvarende omfang med andre offentlig og/eller private midler.

Interreg-midler i Interreg Aurora-programmet kan gis til aktører i Nordland, Troms og Finnmark som ønsker å være med i grenseoverskridende prosjektsamarbeid med aktører i i programområdet i Sverige og Finland.

I Interreg Aurora-programmet inngår også et samisk delområde som på norsk side geografisk strekker seg ned til Hedmark fylke.

Interreg-programmene er i utgangspunktet program beregnet for medlemsland i EU, men tilgrensende utenforland kan være med mot å dekke sine kostnader selv. Det har Norge gjort. Formålet med programmene er gjennom samarbeid over landegrenser å sikre bærekraftig økonomisk og sosial utvikling i nærmere definerte regioner.

Kontaktperson: Ian Jawahir, tel: +47 47 45 53 57 , e-post: ian.jawahir@tffk.no

Mer informasjon finnes på programmets web-sider:
www.interregaurora.eu

NB! SØKNAD OM STØTTE SENDES VIA Min Ansökan

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen