(Du er ikke pålogget) 
 

Interreg Aurora

Opprett ny søknad på støtteordning

Troms og Finnmark fylkeskommune er forvaltningsorganisasjon og sekretariat for norske statsmidler til Interreg Aurora-programmet. Det dreier seg årlig om ca 12 mill kr ut år 2027. Midlene inngår i de statlige overføringer til regionale utviklingsprogram (kap 553.63). Et vilkår for å bruke Interreg-midler er at de samfinansieres i tilsvarende omfang med andre offentlig og/eller private midler.

Interreg-midler i Interreg Aurora-programmet kan gis til aktører i Nordland, Troms og Finnmark som ønsker å være med i grenseoverskridende prosjektsamarbeid med aktører i i programområdet i Sverige og Finland.

I Interreg Aurora-programmet inngår også et samisk delområde som på norsk side geografisk strekker seg ned til Hedmark fylke.

Interreg-programmene er i utgangspunktet program beregnet for medlemsland i EU, men tilgrensende utenforland kan være med mot å dekke sine kostnader selv. Det har Norge gjort. Formålet med programmene er gjennom samarbeid over landegrenser å sikre bærekraftig økonomisk og sosial utvikling i nærmere definerte regioner.

Kontaktperson: Ian Jawahir, tel: +47 47 45 53 57 , e-post: ian.jawahir@tffk.no

Mer informasjon finnes på programmets web-sider:
www.interregaurora.eu

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen