(Du er ikke pålogget) 
 

Næringsfond Berlevåg kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Berlevåg kommunes næringsfond skal benyttes til initiering og etablering av nye arbeidsplasser, samt bidra til å videreutvikle eksisterende arbeidsplasser. Forvaltningen skjer i henhold til de prioriteringer som fremgår av kommunens næringsrettede styringsdokumenter og målkartet.

Berlevåg kommunes satsingsområder innen næringsutvikling er iht. Nærings- og utviklingsplan 2016-2020:

 - Fiskeri- og sjømatnæringen
 - Hydrogenproduksjon
 - Industri og service
 - Opplevelsesnæringer; reiseliv og kulturnæring

Etableringer/prosjekter som defineres på siden av kommunens satsingsområder kan også støttes, men slike tiltak vurderes i forhold til hvilken gevinst disse vil gi for næringsliv og lokalsamfunn.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen