(Du er ikke pålogget) 
 

Kultur-, Idrett og Festivalfond

Opprett ny søknad på støtteordning

Vardø kommunes Kultur-, Idrett og Festivalfond 
 
Fondet har som formål å bidra til å skape trivsel og gode levevilkår i Vardø kommune gjennom stimulering av kultur- og festival livet.

Tilskudd kan gis til tiltak og prosjekter som bidrar til engasjement, forankring, nyskapning og kreativitet. 

Søkere til fondet kan være lag/foreninger, bedrifter, institusjoner (offentlige/private), stiftelser og enkeltpersoner som bor i Vardø kommune. 
Tilskudd fra fondet gis til enkelttiltak og til prosjekt/forprosjekt. 
Tiskudd kan ikke brukes til ordinær drift.

Idrettslag registrert i Vardø kommune har også muligheten og søke på en pott på inntil kr. 10 000,- hvert år for kostnadsdekning av enkelttiltak. 

Ved krav om utbetaling av tilskudd skal følgende dokumenter vedlegges:
• Brev med anmodning om utbetaling
• Prosjektregnskap godkjent av autorisert regnskapsfører eller revisor for prosjekter med kostnadsramme på kr. 100 000.- eller mer.
• Dersom den totale prosjektkostnaden er under kr. 100 000,- vedlegges kopi av kvitteringene for det totale prosjektet. Søker må dokumentere at finansiering foreligger som framlagt i søknaden.
• Rapport om prosjektets gjennomføring og vurdering av hvilken effekt tiltaket har hatt i kommunen
• Skatteattest skal foreligge for at bedrifter skal få tilskudd. 

Ved arrangement skal Vardø kommune profileres i program, annonser og plakater med Vardø kommunes byvåpen. 

Les mer her: Vedtekter for Vardø kommunes kultur-, idrett- og festivalfond. 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen