(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond COVID19 - Nord-Odal kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Midlene skal brukes til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som Nord-Odal kommune mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet, hvor en vektlegger betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet. Midlene skal gjøres raskt tilgjengelig for næringslivet.

Støtte kan gis til bedrifter, etablerere, andre næringsaktører og kommuner. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen