(Du er ikke pålogget) 
 

Bedriftsintern opplæring Innlandet

Opprett ny søknad på støtteordning

Fullstendig informasjon og kriterier for støtteordningen finner du på fylkeskommunens hjemmeside under søke tilskuddBIO Innlandet

 

Formål

Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for bedrifter som har behov for å gi de ansatte ny kompetanse for å klare nødvendig omstilling. Ordningen skal samtidig bidra til å trygge arbeidsplasser. 

Omstilling kan være endring av bedriftens produkter og tjenester, måten bedriften arbeider på eller etablering på nye markeder. 

 

Søknadsfrist

Du kan søke hele året.  

Vi må ha søknaden minimum 1 måned før opplæringen starter. 

Søknader som ønske behandlet før sommeren må sendes inn senest 1. juni. 

 

Hvem kan søke?

- Alle private bedrifter lokalisert i Innlandet kan søke om tilskudd for opplæring av sine ansatte. 

- Offentlig eide bedrifter som ikke mottar driftstilskudd.

- Bedrifter som samarbeider om opplæringstiltak. Én ansvarlig bedrift må da stå som søker.  

- Ikke-kommersielle aktører/medlemsorganisasjoner kan søke på vegne av flere bedrifter. 

Mottakere av opplæring skal være i lønnet arbeid med arbeidsavtale. 

Bedriften/bedriftene kan ikke være i økonomiske vanskeligheter. 

 

Hva kan du få støtte til? 

Du kan få støtte til opplæringskostnader og lønnskostnader.

Opplæringskostnadene skal utgjøre minimum 1/3 av totale kostnader.

 

Hvor mye kan du få i støtte? 

Du kan få støtte opp til 750 000 kroner pr. opplæringstiltak, maksimalt 75 000 kr pr ansatt. 

Små bedrifter som har under 50 ansatte kan få tilskudd opp til 70% av totale kostnader. 

Mellomstore bedrifter med 50-249 ansatte kan få tilskudd opp til 60% av totale kostnader. 

Store bedrifter med 250 ansatte eller flere kan få tilskudd opp til  50% av totale kostnader. 

 

Krav til søknaden

Du må beskrive bedriftens behov for omstilling. 

Opplæringsplan må legges ved. Mal til opplæringsplan finner du på fylkeskommunens hjemmeside. 

 

Kontaktperson

Turid Lie

Mobil: 976 30 102

E-post: turid.lie@innlandetfylke.no

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen