(Du er ikke pålogget) 
 

Nordreisa kommune - Kommunalt næringsfond

Kommunalt næringsfond
Nordreisa kommune forvalter et mindre fond for næring. Dette fondet består av midler kommunen årlig mottar fra staten. Midlene skal brukes til bedriftsrettede tiltak. Det er nærings og kulturutvalget som er fondstyre og utvalget har møte 4-5 ganger for året. Søknader med mindre beløp behandles administrativt.

Nordreisa kommune prioriterer følgende:

  • Det jobbes for økt sysselsetting og økt etablering. Derfor vil nyetableringer eller styrking av eksisterende bedrifter være prioritet.
  • Utvikling av leverandører på bygg, anlegg og industri, spesielt med hensyn til nettverk, kompetanse og kvalifisering.
  • Tiltak som fremmer god sentrumsutvikling, økt kundetilfredshet og kvalitet i service. God organisering av handelsnæringen vil være viktig for framtidig utvikling.
  • Utvikling av reiselivsbedrifter og kvalitetsopplevelser i vår flotte natur og kultur. Bedriftsutvikling der økt sysselsetting er en av målsetningene prioriteres.
  • Tiltak som bidrar til flere gjennomførte generasjonsskifter, restaurering av driftsbygninger prioriteres. Bedriftsutvikling i landbruket er satsingsområde, og derfor vil bedriftsøkonomisk kompetanseheving være prioritert.
  • Tiltak som fremmer lokal mat, produksjon og distribusjon prioriteres.
  • Utvikling og etableringer som tar utgangspunkt i kultur, kunst og formidling skal støttes. Produktutvikling er prioritert.
  • Tiltak innen fokusområdene handelssenter, reiseliv, kulturnæringer eller mat som forsterker vår status som Nasjonalparklandsby, Nasjonalparkkommune vil prioriteres og kan støttes ytterligere gjennom Verdiskapningsprogrammet for Natur.

 

Kontakt:
Næringsutvikler
(+47) 77 58 80 53

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen