(Du er ikke pålogget) 
 

Kraftfond

Opprett ny søknad på støtteordning

Alta kommune fikk i tilknytning til reguleringen av Altavassdraget overført midler til etablering av kraftfond. 

Kraftfondet skal anvendes til finansiering av tiltak som fremmer næringslivet og trygger bosetning i Alta kommune. 

Bruken av fondet skal gjenspeile mål og strategier som trekkes opp i kommunens nærngspolitikk.  Fra fondet kan det gis både lån og tilskudd.

Se retningslinjer for kraftfondet

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen