(Du er ikke pålogget) 
 

Omstilling Bindal - innovasjonsstøtte

Bindal kommune er eier av omstillingsprogrammet, og det er Bindal kommune som søker om midler til gjennomføring av programmet. Lokalt næringsliv vil være sentralt i utvikling av innsatsområder, strategier og handlingsplaner, og selvfølgelig i gjennomføring av de prosjekter omstillingsprogrammet støtter. Det samme er tilfellet med kommunen og frivillig sektor, som er viktige instrumenter for helhetlig omstilling med tanke på tilrettelegging, omdømme, attraktivitet og bolyst.

Arbeidet skal utføres i nært samarbeid med utdannings- og kunnskapsmiljøer med tanke på lokal kompetansebygging.

 

Kontakt arbeidende styreleder Marit Dille marit@brukstomta.no  mobil 91178046 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen