(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond Sør-Varanger kommune 2024

Opprett ny søknad på støtteordning

Sør-Varanger kommunes næringsfond skal tildele 1 000 000,- kroner i ekstraordinære midler i to runder i 2024. Midlene tildeles etter fondets gjeldende vedtekter og retningslinjer.

 

  • Første søknadsfrist har dato 05.06.2024.
  • Neste og siste søknadsfrist er 14.11.2024.

 

Bruken av Sør-Varanger kommunes næringsfond skal gjenspeile de mål og strategier som trekkes opp i kommuneplan og øvrige næringsrettede plandokumenter. Du kan lese hva det kan søkes om i næringsfondets vedtekter og retningslinjer: https://www.svk.no/naeringsfondet.413655.no.html

 

Fondet skal særlig bidra til å fremme et mer variert, konkurransedyktig, utadvendt og lønnsomt næringsliv, basert på kommunens geografiske-, og andre fortrinn.

 

Hvor mye støtte du kan få, avhenger av prosjektets art og vil bli vurdert. Næringsfondet kan yte tilskudd til bedriftsutvikling, kommunalt tiltaksarbeid (offentlige søkere) og grunnlagsinvesteringer.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen