(Du er ikke pålogget) 
 

Fartøyfond fiskeri

Opprett ny søknad på støtteordning

 

Fartøyfondet skal bidra til å styrke fangstleddet i Karlsøy kommune, samt å øke rekrutteringen til fiskeryrket gjennom flåtelån til:

a) Kjøp av nyere fiskefartøy, fortrinnsvis inntil 15 meter

b) Kjøp av fiskerettigheter/kvoter

c) Kjøp av fiskeredskaper til fartøy

 

Lånet ytes til enkeltfisker, partsrederi og selskaper som oppfyller kravene i Deltakerloven.

 Betingelser

a) Søker må være bosatt i Karlsøy kommune

b) Søker må være innmeldt i fiskermanntallet på blad B i Karlsøy kommune

c) Selskapet skal være registrert i Karlsøy kommune, og aksjemajoriteten skal være bosatt eller foretaksregistrert i Karlsøy

d) Ved søknad om lån til kvoter skal fartøyet skal være innført i Merkeregisteret over norske fiskefartøy i Karlsøy kommune

e) Ved søknad om lån til kjøp av nytt fiskefartøy skal fartøyet innføres i Merkeregisteret over norske fiskefartøy i Karlsøy kommune

f) Søker skal ha personlige og faglige forutsetninger for å drive fiske, men ikke være i stand til å skaffe nødvendig egenkapital


Her finner du:

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen