(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond

Støtte til næringsutvikling i Flakstad kommune
         

Flakstad kommunes næringsfond skal nyttes til å støtte tiltak som kan utvikle bedrifter og skape nye arbeidsplasser som bidrar til vekst og bosetting i kommunen. Det legges vekt på oppfølging av de mål og strategier som er satt ifm prosessen som startet i 2012 med omstilling og nyskaping i Flakstad. Næringsfondet tilpasses en god oppgavefordeling med omstillingsmidlene som administreres av Flakstad Utvikling AS. 

Fra 2014 er det elektronisk søknad til kommunens næringsfond. For å opprette en søknad, gå inn på her:  https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspxNår du kommer inn her går du inn i feltet til venstre for registrering - enten som privat søker eller som søker på vegne av organisasjon/bedrift.

Innkomne søknader vil bli behandlet i formannskapet etter at de er saksbehandlet av administrasjonen. Årets midler ventes inn på næringsfondet fra fylkeskommunen i april-mai. Det er generelt en fordel å søke tidlig på året, for dermed å komme langt frem i køen for behandling. 

Nærmere opplysninger og veiledning fås ved henvendelse til Flakstad kommune ved næringssjef Jørn Aarsland

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen