(Du er ikke pålogget) 
 

Balsfjord kommune - Kommunalt næringsfond 2023 - 2024

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunalt næringsfond

Ønsker inn søknader fortløpende, men tildeling forutsetter påfyll av næringsfond i juni.

Kommunestyret har vedtatt at næringsfondet i fremtiden skal benyttes til prosjekter som gir:

  • Nye arbeidsplasser
  • Nyskapende prosjekter med vekstpotensial
  • Styrking av konkurranseevne, stabilitet og utvikling av lokale arbeidsplasser

Fondets formål
Formålet med næringsfondet er å bidra til styrking av næringsliv og bosetting i kommunen.
Midlene er rettet mot eksisterende bedrifter og nyetableringer der formålet er å drive næringsvirksomhet.
Prosjekter som bidrar til å sikre og skape nye arbeidsplasser innenfor satsningsområdene for Strategisk næringsplan (2016-2025) prioriteres.
Strategisk næringsplan finnes her.

Hvordan søke
Søkere må være registrert med organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene for å kunne søke.
Alle søkere til kommunalt næringsfond må bruke www.regionalforvaltning.no (RF.no)
Her oppretter man en brukerprofil og kan med utgangpunkt i den søke både lokale, regionale og nasjonale tilskuddsordninger.
Søkere som velger å gå utenom RF.no vil ikke få saken behandlet. Mer informasjon om hvordan søke finnes her.
Vi anbefaler også at søker leser vedtektene til næringsfondet før søknaden skrives. Gjeldende vedtekter finnes her.

Balsfjord kommune oppfordrer potensielle søkere, spesielt kvinner og ungdom, som driver eksisterende bedrift eller planlegger å etablere bedrift om å ta kontakt for nærmere informasjon.

Åpen søknadsfrist. Saksbehandling av søknader til formannskapet skjer fortløpende i hht møteplan. Se mer informasjon på kommunens hjemmeside.

Nærmere informasjon, kontakt:
Kommunalsjef Lillian Pedersen , tlf. 97597570, e-post: lillian.pederen@balsfjord.kommune.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen