(Du er ikke pålogget) 
 

Støtteordning for Partnerskapet for næringsutvikling i Østfold

Søk støtte til prosjekter anbefalt av partnerskapet for næringsutvikling i Østfold og Kompetanseforum i Østfold

Hvem kan søke?

Søknaden må støttes av partnerskapet og/eller kompetanseforum, og søknaden/ideen godkjent av en av disse før søknaden sendes.

Følgende kan søke:

  • Forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og innovasjonsmiljøer
  • Organiserte og etablerte bedriftsnettverk/klynger
  • Kommuner, regionråd m.v.    
  • Næringslivsorganisasjoner, interesseorganisasjoner og foreninger

Enkeltpersoner og enkeltbedrifter kan ikke søke. Aktørene i målgruppen kan gjerne søke i samarbeid med hverandre og/eller med bedrifter.  

 

Vedtak som gjelder fyrtårnsprosjekter i Partnerskap for næringsutvikling i Østfold:

Søknader som kommer inn på denne støtteordningen blir vurdert iflg. Næring og kulturkomiteens vedtak 26.04.2017: vedtaket til sak 2016/11179-39617/2017 Næringsriket Østfold – status og finansiering

Østfold fylkeskommune har følgende retningslinjer til finansering av prosjekter i Næringsriket Østfold.

  1. Østfold fylkeskommune finansierer alle fyrtårnprosjekter i prosjektutviklingsfasen med inntil kr 500.000,-. Dette gjøres etter at Næringsriket Østfold har vedtatt at prosjektet skal videreføres. Det kreves ikke noen samfinansiering, men en eller flere partnere må bidra i utviklingen av prosjektene. Prosjektleder må legge inn egentid. Fylkesrådmannen gis fullmakt til tildeling av midlene. 
  2. Østfold fylkeskommune vil normalt ikke finansiere mer enn 50 % av kostnadene i hovedprosjektene. Resterende må finansieres av resten av partnerskapet. Finansieringen kan bestå av både kontante midler og/eller eget arbeid.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen