(Du er ikke pålogget) 
 

Regionalt næringsfond Midtre-Namdal samkommune

Dette er et elektronisk søknadsskjema for det regionale næringsfondet i Midtre Namdal samkommune. Søkere fra kommunene Namdalseid, Fosnes, Overhalla og Namsos kan søke om tilskudd til prosjekter som skal bidra til å styrke regionens muligheter innen næringsutvikling.

Det er Strategi for Innovasjon og verdiskaping i Trøndelag og Utviklingsplan for Midtre Namdal som gir føringer på hvilke satsningsområder som er prioritert til enhver tid.

Det er viktig å merke seg at det regionale næringsfondet overfor næringslivet i hovedsak er tenkt brukt til prosjekter som har et lokalt eller regionalt marked. Søknadsprosjekter der det foreligger planer om å nå et nasjonalt/internasjonalt marked skal omsøkes hos Innovasjon Norge. MNS Utvikling yter bistand i forbindelse med slike søknader og har en dialog i forkant med søker.

Søkere med landbrukstilknytning kan oppnå de samme tilskuddene under BU-ordningene, og søker på eget søknadsskjema som sendes via Miljø og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal til Innovasjon Norge.

For bedriftsutvikling kan det gis et tilskudd fra 0 - 50 %, til investeringer kan det gis et tilskudd fra 0 - 30 % av kapitalbehovet.

For mer informasjon se http://midtre-namdal.custompublish.com/retningslinjer-regionalt-naeringsfond-i-midtre-namdal.342970.no.html

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen