(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond for Båtsfjord 2020

Møter i næringsstyre 2020: 4. mars/10. juni/2. september/2. desember     

 

VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES NÆRINGSFOND
 Vedtatt av Båtsfjord Kommunestyre 16.02.2017
 
Tilskudd fra næringsfondet gis som bagatellmessig støtte iflg. EØS-avtalen artikkel 61 nr. 1.
Midler fra næringsfondet skal i hovedsak benytte stil å fremme nyetablering og videreutvikling av eksisterende bedrifter i form av tilskudd.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen