(Du er ikke pålogget) 
 

Støtteordning for destinasjonsselskapene 2022

Formål

Legge til rette for omstilling innen reiselivet med mål om helårs arbeidsplasser og økt verdiskaping innenfor en bærekraftig ramme.

Tema

Fellesgodeoppgaver:

  1. Analyse, marked og kundeinnsikt
  2. Digital markedsføring og kommunikasjon
  3. Innovasjon, omstilling og produktutvikling
  4. Destinasjonsutvikling (besøksforvaltning, samarbeid om kunder og kapasitetsutnyttelse. Pakettering og synliggjøring av mangfoldet på reisemålet, kommunikasjon og transport)
  5. Bidra til å fremme lokalmat på destinasjonen
  6. Sertifisering og re-sertifisering som bærekraftig reisemål 

Tildelingskriterier

 Vi legger til grunn at en innenfor ordningen vil prioritere støtte til regionale destinasjonsselskaper som besitter høy kompetanse, har stabil økonomi og medlemsmasse og er framtidsrettet. Med regionalt menes flere kommuner som naturlig er knyttet opp mot hverandre, geografisk og tematisk. 

Hvem kan søke?

Destinasjonsselskap


Krav til søknaden

  • En kort beskrivelse av oppgavene som skal løses.
  • Beskrivelse av kostnader for å gjennomføre oppgavene
  • Egenfinansiering i form av timebruk (400 kr timen) og eventuelt egenkapital i form av kroner
  • Tids- og aktivitetsplan

Støtten kan ikke være konkurransevridende. Typisk kommersiell virksomhet som drift av bookingsystemer og salg, holdes utenom støtteordningen.

 Totalrammen for ordningen 4 mill. kr.

Krav til rapportering

Status- og sluttrapportering med regnskap skal skje via regionalforvaltning.no 

Kontaktpersoner

Liv Snartland Wilson

tlf.: 90653181

 

Liv Bjerke

tlf.: 41478816

Søknadsfrister

15. september 2022


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen