(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskot til drift av miljøorganisasjonar

Tilskot til drift av miljøorganisasjonar

Føremål med ordninga:

Formålet med tilskotsordninga er å fremje lokalt engasjement for miljø, klima og natur i fylket. Tilskotet kan gå til driftsstønad.

Kven kan søkje:

Miljøorganisasjonar eller andre organisasjonar som jobbar med klima og miljø

Søknadsfrist

Søknadar vert handsama ein gong kvart år. Søknadsfrist for 2021 er ikkje vedtatt, utlysing vil skje våren 2021. 

Vilkår for tildeling
For å kunne få tilskot må ein dokumentere at ein arbeider med konkrete prosjekt og haldningsskapande tiltak for klima og miljø.

Søkjarar som får innvilga tilskot, skal levere rapport i tråd med tilskotsbrevet. Organisasjonar som ikkje har rapportert innan fristen vil ikkje få søknad for etterfølgjande år handsama.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen