(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til bedriftsintern opplæring

Opprett ny søknad på støtteordning

Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BiO)

 

NB! BiO 2023 er ikke åpnet for søking.

Skjemaet er kun åpent for bedrifter fra Øst-Finnmark som fremdeles kan søke på ekstra krisemidler fra 2022 (grunnet krigen i Ukraina)

Formålet med ordningen er å støtte bedrifter som skal foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder, og i den forbindelse har behov for å gi opplæring til sine ansatte. 

Troms og Finnmark fylkeskommune forvalter årlig totalt 2,5 millioner kroner i BiO-midler. 

Maksimalt tilskuddsbeløp er 200 000,-.

For mer informasjon om ordningen, samt retningslinjer, se her: 

https://www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/skole-og-opplaring/tilskudd-til-bedriftsintern-opplaring/
 Jamfør retningslinjene vektlegges bedriftens betydning i lokalsamfunnet og bedrifter som prioriterer bærekraftige og digitale løsninger prioriteres. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen