(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til Bedriftsintern opplæring

Tilskudd til Bedriftsintern opplæring

Ved større omstillinger kan private bedrifter få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser.

For mer informasjon om ordningen, samt retningslinjer, se her: 

https://www.tffk.no/tjenester/sok-tilskudd/sok-tilskudd-skole-og-opplaring/tilskudd-til-bedriftsintern-opplaring/

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen