(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til fylkesomspennende pensjonistforeninger

Opprett ny søknad på støtteordning

Tilskudd til Fylkesomspennende pensjonistforeninger i Innlandet

Søknadsfrist

Søknadsfrist 1. februar 

Formål

  1. Bidra til aktiviteter, opplevelser og sosialt samvær
  2. Bidra til å styrke synlighet, generell folkehelse og gode opplevelser for medlemmene
  3. Bidra til å fremme pensjonisters interesser og samfunnsdeltakelse

Tilskuddsordningen

Tilskudd fordeles som grunnstøtte og aktivitetsstøtte. Grunnstøtten gis til drift og aktivitetsdelen ut ifra medlemstall. Grunnstøtten tilsvarer 60% av avsatte midler og de resterende midlene 40% fordeles etter antall medlemmer.

Pensjonistforeninger som er aktive i Innlandet fylke, kan tildeles støtte av Innlandet fylkeskommune.
Søknad kan sendes av pensjonistforeninger som oppfyller følgende generelle krav:

  • Pensjonistforeningen må være demokratisk oppbygd
  • Pensjonistforeningen må være et fylkesledd og ha minst 50 medlemmer fra minst tre kommuner i fylket.
  • Tilskudd gis bare til ett ledd innenfor pensjonistforeningen. Består pensjonistforeningen av flere regionledd, må grunnstøtten deles tilsvarende.
  • Foreninger som har felles fylkeslag med andre fylker, mottar kun støtte som gjelder for medlemmer i Innlandet. Her må det synliggjøres hvor medlemmene er hjemmehørende.

 

Antall medlemmer og aktiviteter dokumenteres, gjennom:

  • Medlemstall må være dokumenterbart etter administrasjonsdepartementets krav til hvordan antall medlemmer skal telles (Individuelt medlemskap, betalt kontingent mv.)
  • Siste Årsmelding og årsregnskap
  • Aktivitetsplaner for inneværende år

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen