(Du er ikke pålogget) 
 

Tiltakspakke 3- Orkland kommune

Hvem kan søke om støtte?
Tildelingskriteriene er satt av kommunal og moderninseringsdepartementet. Midlene skal gå til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av covid-19. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Ordningen er landsdekkende. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet, hvor en vektlegger betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet.

Målgruppen er bedrifter og andre næringsaktører som tilrettelegger for og /eller gir støtte til næringsutvikling. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektlegges. Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader

Kommunestyret i Orkland har bedt rådmann sikre at fordelte midler blir søkbar og søknader behandlet raskest mulig. Midlene bes prioritert reiseliv, reiselivssatsinger, salg og markedsføring av destinasjoner og lokal mat og kulturprodukter. Bedrifter med lærlinger skal prioriteres.

Hvordan søke støtte?

En forutsetning for å søke om støtte er at en må søke til Orkland kommune via hjemmesiden til www.regionalforvaltning.no. Det er kun her en kan søke om midler fra næringsfond. Alle kommunene som har fått tildelt penger fra fylkesutvalget må benytte seg av denne løsningen. Hensikten er å ha en samlet oversikt over alle søknader i Trøndelag og utbetalinger.

Vurdering av søknader

Allerede i sommer vil søknader som omhandler aktiviteter bli behandlet. Selv om det er ferie tid for mange er det viktig at vi er handlingsdyktige og prioriterer aktiviteter i sommer. Vi er en næringskommune og liker å profilere oss som næringskommune nummer 1. Da må vi også agere deretter. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Lenke til midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-30-1437

Kontaktperson: Asmund Lie, Næringsjef Orkland kommune, mob 9082424, e-post: aasmund.lie@orkland.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen