(Du er ikke pålogget) 
 

Covid 19 - Kommunalt næringsfond Røyrvik

Som følge av korona har kommunen fått økte rammer i sitt kommunale næringsfond. 

 

Bedrifter kan for eksempel få midler til markedsføring, mindre investeringer, opplæring, produktutvikling og nyetableringer.

Røyrvik kommune er tildelt en ramme på 1 591 964 kroner for 2020.

 

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. 

 

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

 

- I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokal utfordringer, behov og potensial. 

- I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablering og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet. 

- Hvor raskt tiltaket kan settes i gang. 

 

Frist for å søke om støtte er 1. september. 

 

Kontaktperson Tove Heggdal Ingulfsvann, tove@lierneutvikling.no

Ønsker du hjelp med å søke er jeg tilgjengelig fra 17. august til å hjelpe til med det. 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen