(Du er ikke pålogget) 
 

Covid-19 - Næringsfond Osen kommune 2020

Opprett ny søknad på støtteordning

Som følge av korona har kommunen fått økte rammer i sitt kommunale næringsfond. 

 Bedrifter kan for eksempel få midler til markedsføring, mindre investeringer, opplæring, produktutvikling og nyetableringer.

 

Osen kommune er tildelt 1 019 663 kroner for 2020.

 

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. 

 

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

 - I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokal utfordringer, behov og potensial. 

 - I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablering og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet. 

- Hvor raskt tiltaket kan settes i gang. 

 

Frist for å søke om støtte er 1. september. 

Kontaktperson er Sandra Gausen

sandra.gausen@osen.kommune.no

90974611

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen