(Du er ikke pålogget) 
 

Namsskogan næringsfond 2020 - Covid 19

NAMSSKOGAN NÆRINGSFOND 2020 - COVID 19

Som følge av korona har kommunen fått tildelt et ekstraordinært næringsfond.

Bedrifter kan få midler til markedsføring, investeringer, opplæring, produktutvikling og nyetableringer. Namsskogan kommune er tildelt en ramme på kr 1.387.957.-.

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører.

I vurdering av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

- I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

-I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablering og andre næringsretta tiltak anses å motvirke negative virkninger av Covid-19 utbruddet.

- Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Det er løpende søknadsfrist med ønske om at midlene blir benyttet i løpet av 2020. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50% av prosjektets kapitalbehov.

Det skal søkes på: www.regionalforvaltning.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen