(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Flatanger kommune (covid-19-fondet)

Opprett ny søknad på støtteordning

Som følge av korona-situasjonen har kommunen fått ekstra midler til Næringsfondet i 2020. 

Bedrifter/foretak kan for eksempel søke støtte til markedsføring, mindre investeringer, opplæring, produktutvikling og nyetableringer.

Flatanger kommune er tildelt kr 1.170.606,- til dette fondet for 2020.

 

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

- I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

- I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablering og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.

- Hvor raskt tiltaket kan settes igang

 

Det er ikke fastsatt frist for å søke støtte, søknadene vil bli behandlet fortløpende.

Kontaktperson er veileder landbruk og næring, Øivind Strøm

Epost: oivind.strom@flatanger.kommune.no

Tlf 47637202

Alternativt rådmannn, Rune Strøm

Epost: rune.strom@flatanger.kommune.no

Tlf: 97169708

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen